Project

Basisrenovatie+ Provinciehuis Groningen

Geen categorie

Het renovatieplan voor het Provinciehuis van Groningen behelst een complete metamorfose van de kantoor vleugels en een herstructurering van het publieke gedeelte.
Het gebouw wordt geschikt gemaakt voor het nieuwe werken en ook toegankelijker voor publiek gemaakt. Hiertoe is een Plaza-gebied ontworpen waar vele soorten van ontmoeten, overleggen en vergaderen is gecreëerd.

Basisrenovatie+ Provinciehuis Groningen

Tijdens het verandertraject, het ontwerp en de uitvoering zorgden de grootte en complexiteit van het project, het taakstellend budget en de installatietechnische ingrepen voor bijzondere uitdagingen. Samenwerking tussen alle partijen, met een bijzondere rol voor de gebruikers, vormden de crux voor het goede resultaat.
Het project startte met de ambities de werkomgeving (zowel wat betreft comfort als esthetisch) te verbeteren en Het Nieuwe Werken in te voeren. Het liep anders: overleg met medewerkers en directie, en de op handen zijnde bezuinigingen waren aanleiding een nieuw plan van eisen op te stellen. In 2010 is de architect hiermee aan de slag gegaan. Er is gesproken met alle geledingen van de organisatie, waarna besloten is de kamerstructuur uit het PvE in basis te behouden, maar deze aan te vullen met gebieden voor ontmoeten, overleggen en samenwerken. Het resultaat is een toekomstbestendig groeimodel.
Een interieurcommissie met medewerkers van het Provinciehuis heeft actief meegedacht over kleurstelling en stoffering. ‘Ik geniet ervan om als architect te werken vóór en mét de gebruikers. Uiteraard heb ik een visie op het resultaat. Inspraak en samenwerking ervaar ik niet als bedreiging, maar juist als een manier om mijn ideeën te staven. Het is onze manier van werken.’

Ontwerp en realisatie

  • Adres St. Jansstraat 4
  • Plaats Groningen
  • Projecttitel Basisrenovatie+ Provinciehuis Groningen
  • Projectarchitect(en) Hendrik-Jan van der Valk
  • Toeleveranciers false
  • Programma Kantoor
  • Aanvang bouw 31-07-2014
  • Oplevering 17-01-2014
  • Opdrachtgever Provincie Groningen
  • Ontwerpbureau Van der Valk Woudstra Interieurarchitecten en Beltman Architecten
Reageer op dit artikel