Project

ARC14 Inzending: Vogeltjesbuurt in Tilburg door KAW

Geen categorie

Vogeltjesbuurt is een echte Tilburgse volksbuurt, gebouwd in de periode vlak vóór en na de oorlog. De ongeveer 200 sociale huurwoningen van Tiwos zijn technisch verouderd en de wijk heeft dringend behoefte aan meer lucht en groen. Een deel van de woningen zal gesloopt worden, de rest krijgt groot onderhoud. KAW heeft een plan vóór de buurt mét de buurt gemaakt.

ARC14 Inzending: Vogeltjesbuurt in Tilburg door KAW

Tiwos (Tilburgse Woonstichting) gaat echt vóór de buurt bouwen. Dat wil zeggen: er wordt 100% ontwikkeld voor sociale woningbouw. De mensen die er nu wonen hebben zich volop gemengd in het planproces. KAW heeft dit proces als architect begeleid en de bewonersparticipatie vorm gegeven.

‘Er moet wat gebeuren, maar het moet wel zo blijven!’ De hechte samenhang van de wijk is in de gesprekken met de buurt vaak naar voren gekomen. De noodzaak om de wijk structureel te verbeteren wordt onderkend. Echter, het behoud van het typische Vogeltjesbuurt-karakter is essentieel!

Participatietraject

Op welke wijze kunnen in onze tijd onderwerpen als samenhorigheid en gedeeld wonen een plek krijgen? Dit kun je niet van achter het bureau bedenken; om daar achter te komen hebben we een intensief participatietraject met de bewoners doorlopen.

Het stedenbouwkundig plan maakte KAW samen met de bewoners van de Vogeltjesbuurt.De bewoners hebben door middel van themabijeenkomsten, contactgroep overleggen en een buurtenquête zelf invulling gegeven aan de thema’s openbare ruimte, wonen en parkeren. Dit heeft onder andere geleid tot brede stoepen, gezellige woonstraten, een ruim centraal plein en genoeg parkeerplaatsen.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Vogeltjesbuurt
  • Plaats Tilburg
  • Projecttitel ARC14 Inzending: Vogeltjesbuurt in Tilburg door KAW
  • Toeleveranciers false
  • Programma nieuwbouw: 111 woningen: 16 appartementen en 95 eengezinswoningen incl. overdekt parkeren.
  • Aanvang bouw 08-09-2014
  • Opdrachtgever Woningstichting Tiwos i.s.m. Gemeente Tilburg
  • Ontwerpbureau KAW Architecten
Reageer op dit artikel