Project

33 woningen Singelkwartier Schuytgraaf

Geen categorie

Verheij Architecten heeft in het Singelkwartier van de vinex-wijk Schuytgraaf aan de zuidzijde van Arnhem 33 woningen in verschillende types gerealiseerd. Het Singelkwartier wordt een woonbuurt in de directe omgeving van het toekomstige centrum van Schuytgraaf en gaat daarmee een samenhangend stedelijk gebied vormen. Dit betekent een relatief hoge dichtheid met binnenstedelijk wonen.

Het stedenbouwkundige ontwerp en bijbehorend beeldkwaliteitsplan is opgesteld door KuiperCompagnons. Karakteristiek in het plan zijn de gesloten bouwblokken met rustige binnenhoven. Een belangrijk element is de tussen de Velden 18 en 19 gelegen Singel, die georiënteerd is op het centrum. Het door Verheij Architecten ontworpen Blok 5 (van Veld 19) ligt aan de westzijde van deze Singel.

Volgens het Beeldkwaliteitsplan diende de inspiratie voor de architectuur gevonden te worden in de moderne architectuur van het begin van de 20ste eeuw. Archictuur uit de tijd van o.a. de Amsterdamse School, gekenmerkt door het gebruik van bakstenen en horizontale gevelindelingen met bijzondere metselverbanden.

De bebouwing heeft een moderne en stedelijke uitstraling gekregen met als belangrijkste karakteristiek de doorlopende vensterreeks op de 1e verdieping met een strak ritme van krachtige verticale kozijnstijlen. Als contrast daarmee is bij de woningen aan de Singel de 2e verdieping grotendeels als gesloten metselwerkvlak uitgevoerd, met daarin per woning een klein vierkant raan. Dit raam met prefab betonomranding en een bij de voordeur geïntroduceerde prefab betonluifel geven elke woning haar individualiteit, terwijl ze tegelijkertijd onderdeel zijn van een krachtige “baksteenarchitectuur” straatwand. Op de begane grond is donkerkleurige baksteen toegepast die bij de entree’s verticaal is gemetseld.

Ontwerp en realisatie

 • Adres Thaliastraat / Boreasstraat 153 t/m 179 / 56 t/m 84
 • Plaats Arnhem
 • Projecttitel 33 woningen Singelkwartier Schuytgraaf
 • Projectarchitect(en) ir. H.F.M.J. Verheij
 • Aannemer Gerritsen Bouwgroep B.V.
 • Bouwmanagement Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra
 • Toeleveranciers false
 • Programma 33 woningen
 • Voorlopig ontwerp 09-09-2009
 • Definitief ontwerp 28-01-2010
 • Aanvang bouw 26-02-2014
 • Oplevering 01-11-2011
 • Opdrachtgever Rhynstroom BV / RO groep Midden Oost, Arnhem
 • Ontwerpbureau Verheij Architecten, Maastricht
Reageer op dit artikel