nieuws

Academies starten gezamenlijk lectoraat

Nationaal

Zes academies van Bouwkunst in Nederland hebben het voorstel gelanceerd om een Academies-breed lectoraat ‘Lokale en Regionale Ontwerpopgaven’ op te starten. Het lectoraat zal de komende vier jaar de reeds bestaande samenwerking met de lokale en regionale ontwerppraktijk verstevigen en verdiepen.

Academies starten gezamenlijk lectoraat

Het lectoraat biedt de studenten van de academies in Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, Tilburg en Rotterdam de komende vier jaar de mogelijkheid te ontwerpen aan een aantal concrete, actuele en relevante ruimtelijke opgaven op lokaal en regionaal niveau. Een zestal doelstellingen voor de periode van 2013 – 2016 zijn gesteld. Het voorstel gebeurde in het kader van het Netwerkprogramma Ontwerpopleidingen uit de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Kennisuitwisseling

Tussen de studenten en de lokale en regionale overheden is een kennisuitwisseling tot doel gesteld. De studenten in opleiding aan de academies zullen enerzijds hun expertise en creativiteit beschikbaar stellen aan de lokale en regionale overheden ten behoeve van actuele opgaven. Anderzijds zullen de overheden hun kennis, inclusief inzicht in de politiek-bestuurlijke condities waaronder architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur geproduceerd worden met de studenten delen.

Relevantie

Daarnaast is een belangrijke doelstelling productieve ruimtelijk-programmatische denk- en oplossingsrichtingen voor actuele opgaven, zoals de nieuwe opgave in de stad, herbestemming, krimp en wateropgaven, te ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is deze oplossingsrichtingen relevant te laten zijn voor andere steden en regio’s. Zowel de specifieke opgaven als de voor die specifieke opgaven ontwikkelde oplossingsrichtingen moeten met elkaar in verband worden gebracht en gerelateerd. Dit leidt uiteindelijk tot een groter inzicht en kennis in actuele (ruimtelijke) opgaven.

Het ministerie reageerde enthousiast op het voorstel en heeft een subsidie toegekend van €560.000 voor het onderzoeks- en samenwerkingsprogramma.

 

Reageer op dit artikel