nieuws

Verslag projectbezoek Erasmus University College

Interieur

Op 12 mei 2016 organiseerde de redactie van de Architect in samenwerking met Derako een projectbezoek aan het Erasmus University College in Rotterdam. Het was de tweede in een reeks van zes bezoeken aan toonaangevende en inspirerende projecten in Nederland. Tijdens ieder projectbezoek informeren opdrachtgever en architect de bezoekers over alle ins & van het project en wordt de samenwerking met de toeleveranciers uit de doeken gedaan.

Verslag projectbezoek Erasmus University College

Door: Harm Tilman

In 2014 transformeerde (designed by) Erick van Egeraat de voormalige stadsbibliotheek van Rotterdam, een ontwerp van stadsarchitect J.B. Logemann, tot een nieuwe faculteit voor de opleiding opleiding Liberal Arts & Sciences. De architect heeft allereerst de oorspronkelijke elementen zichtbaar gemaakt, waardoor de rijkdom van het gebouw weer naar voren komt. Daarna heeft hij aan dit bestaande, uit de slaap gekuste gebouw een nieuwe ontwerplaag toegevoegd, waardoor een eigentijds gebouw is ontstaan.

 Verslag Projectbezoek Erasmus University

Transformatie en materiaalgebruik

Na de introductie door Harm Tilman, hoofdredacteur de Architect, gaf Pablo van de Lugt, adviseur en docent van TUD een presentatie over herbestemmen, circulaire economie en materiaalgebruik. Herbestemmen betekent dat je minder grondstoffen moet gebruiken en dat je deze zoveel mogelijk in kringlopen moet zien onder te brengen, aldus Van der Lugt. Hij liet zien hoe je met behulp van slimme transformaties en met gebruik van hout in de plafonds en de wanden kille, brutalistische gebouwen uit de jaren zestig kunt transformeren tot aangename omgevingen. Hij pleitte voor het veel meer gebruiken van biobased materialen zoals bamboe en hout in de revitalisering van gebouwen.

Casco en interieur

Job van Maurik, zakelijk directeur van het Erasmus College, ging in op het concept van het Erasmus College. Belangrijk onderdelen van dit type onderwijs zijn de internationale oriëntatie en het residentiële karakter. Hij vertelde dat ondanks de aanwezigheid van duizenden studenten bijna niemand Rotterdam als een studentenstad ziet. In 2010 besloten stad en universiteit een nieuwe poging te wagen met het University College. Afspraak was dat de gemeente het gebouw zou ontwikkelen, terwijl de universiteit het zou huren. Voorts besloot zowel de stad als de universiteit dezelfde architect in te huren. Zowel exterieur en casco als interieur zijn door dezelfde partij ontworpen.

 Verslag Projectbezoek Erasmus University 

Zoektocht naar locatie

Rein van der Sluijs, projectleider gemeente Rotterdam, vertelde hoe de zoektocht naar een geschikte locatie in de stad was verlopen. Rotterdam wil zich profileren als een woon- en werkstad voor jong, hoog opgeleid mensen en daarvoor is het vasthouden en aantrekken van studenten naar de binnenstad een belangrijk middel. Als locatie is uiteindelijk gekozen voor de voormalige Gemeentebibliotheek, op grond van haar ligging, de sfeer en het voorzieningenniveau van het stadsdeel, de bereikbaarheid en de architectuur.

Herprogrammering Rotterdam

Erick van Egeraat ging eerst in op de expo doe hij samen met een aantal medestanders organiseert voor Rotterdam. Steden concurreren steeds meer met elkaar; steden die het meest gevarieerd en die grote en kleine schaal het beste weten te koppelen, hebben in deze competitie een voordeel. Ook Rotterdam zal daarvoor moeten worden geherprogrammeerd. De de transformatie van de voormalige bibliotheek tot Erasmus College presenteerde hij als een prototype van bedoelde herprogrammering. Wat we moesten doen stond al snel redelijk vast, zei Van Egeraat, we hebben vooral hard gewerkt aan de uitwerking. Met een oud gebouw is simpel veel meer mogelijk dan je ooit in nieuwbouw kunt bereiken. Dat is ook de waarde van transformatie en herbestemming. Erick van Egeraat:

Rondleidingen door Erasmus University College

Daarna kregen de aanwezigen de kans om in drie groepen van 15 personen het Erasmus College met eigen ogen te aanschouwen. Ze raakten onder de indruk van de manier waarop Erick van Egeraat aan de architectuur van het gebouw heeft gewerkt. Veel aandacht is besteed aan het versterken van de kwaliteiten die het gebouw bezit en dat is aan de afwerking van het gebouw goed af te zien. De nieuwe laag maakt daar op een vanzelfsprekende manier deel van uit. Resultaat is een gebouw dat duurzaam en van waarde is. En perfect lijkt toegesneden op de functie die het moet vervullen.

 

Reageer op dit artikel