artikel

Das Haus op IMM Keulen schets beeld van bevrijd wonen

Interieur

Door Harm Tilman – Das Haus is sinds 2012 vast onderdeel van de IMM Keulen. Iedere editie vraagt de beursorganisatie aan een jonge ontwerper of architect om een huis te ontwerpen dat zich laat verbinden met hedendaagse woonwijzen. Alle keuzes die normaal in de loop van de tijd verspreid liggen en worden genomen op de gebieden van architectuur, interieur, meubels en licht, liggen duidelijk in een hand.

Dit jaar is Studio Truly Truly gevraagd om Das Haus te ontwerpen. Dit bureau bestaat uit de ontwerpers Kate en Joel Booy. Zij zijn afkomstig uit Australië en studeerden in Eindhoven aan de Design Academy vormgeving, alvorens in Rotterdam hun bureau te vestigen. Het bureau heeft van deze ervaringen zijn sterke kant gemaakt. Joel Booy: “In Australië draait ontwerp om de vraag wat een ontwerp communiceert, terwijl in Eindhoven de nadruk ligt op het concept, de materialisatie, het proces en het verhaal. Ons bureau is geënt op beide werelden.”

Kate en Joel Booy van Studio Truly Truly uit Rotterdam. Beeld Lutz Sternstein; Koelnmesse

Assemblage van elementen, kleuren en materialen

Das Haus van Studio Truly Truly is in essentie een serie ruimtes die zich kunnen aanpassen aan de wisselende ritmes in het wonen. In deze ruimtes komen verschillende stemmingen tot uitdrukking. Het ontwerp laat zich lezen als een assemblage van een beperkt aantal elementen, kleuren en materialen. Traditionele ruimtes als keuken, eetkamer of woonruimte ontbreken of laten zich terug kennen in subtiel in schaal en omvang gemodelleerde ruimtes.

Vier stemmingen

Studio Truly Truly onderscheidt vier stemmingen aan de hand waarvan Das Haus is gecomponeerd. Deze vier ruimtes typeert Joel Booy als volgt getypeerd: sereen, teruggetrokken, actief en relax. De overgangen tussen deze gebieden zijn vloeiend en ook de functies ervan zijn niet vastgelegd maar worden gesuggereerd. Alleen de badkamer en vooral de slaapkamer liggen enigszins apart, maar staan wel in open verbinding met de rest van het huis.

‘Living by moods’ is het motto van ‘Das Haus’ op de IMM in Keulen 2019 door Studio Truly Truly Beeld Truly Truly; Koelnmesse

Keuken als centrum van het huis

Centrum van het huis is niet de haard of de televisie, maar een actieve ruimte waarin de keuken in lijkt te zijn opgegaan. Deze actieve ruimte is namelijk veel meer dan een keuken, want behalve gerechten bereiden kun je er dineren, werken, uitrusten, overleggen en wassen. Rustige gebieden, private ruimtes en uiteenlopende mogelijkheden om te zitten wisselen elkaar af in een ruime setting.

Centraal in ‘Das Haus’ van Studio Truly Truly ligt de keuken, een losjes geplaatst ensemble van uiteenlopende keukenblokken, dat de actieve ruimte van het huis vormt. Materialen en kleuren verbinden de verschillende zones en zorgen voor een woonatmosfeer. Beeld Truly Truly

Zoektocht naar vrijheid

Das Haus laat zich lezen als een zoektocht naar nieuwe vormen van vrijheid in het wonen. Ruimtes en meubels zijn voor meerdere bezigheden in te zetten. Een goed voorbeeld hiervan is de eettafel. Joel Booy: “Achter de tafel zetten we twee bureaustoelen en twee eetkamerstoelen. Daarmee vertellen we dat je de tafel voor een groot aantal dingen kunt gebruiken. Je kunt eraan werken, met anderen spreken, een boek lezen of als je meer stoelen aanschuift eten. De tafel bevindt zich tussen kantoor en eettafel.”

Modern leven

Studio Truly Truly heeft geen functioneel bepaald huis gemaakt. Das Haus is opgebouwd rond uiteenlopende stemmingen en gewaarwordingen en deze worden bereikt door de inzet van licht en materialen. Het is een huis dat weliswaar beantwoordt aan directe behoeftes maar tegelijkertijd ruimte maakt voor vrijheid en improvisatie. Het huis is daarmee toegesneden op het moderne leven, in overeenkomst met het verloop van de seizoenen en het leven dat je met anderen leidt.

Lees meer over de noviteiten op de IMM

 

 

Reageer op dit artikel