nieuws

Lancering Bouwcampus begin van nieuw tijdperk?

Geen categorie

Wordt in Delft een nieuw tijdperk in de bouw ingeluid? Op woensdag 13 januari 2016 wordt De Bouwcampus officieel gelanceerd. Na een druk dagprogramma wordt tijdens de officiële opening een Marktvisie gepresenteerd aan minister Schultz van Haegen en minister Blok. De marktvisie is samengesteld en ondertekend door veel grote en kleine bouwpartijen. Een innovatieve bouwsector met een gezond verdienmodel is het doel.

Lancering Bouwcampus begin van nieuw tijdperk?

De Bouwcampus is al enige tijd actief als netwerk, maar presenteert zich deze week pas echt aan de buitenwereld. Dat heeft vooral te maken met de werkzaamheden aan het onderkomen van de instelling: omdat het oude Rijkswaterstaatgebouw aan de Van der burgstraat in Delft moest worden verbouwd, startte de Bouwcampus twee jaar geleden als virtueel netwerk. Vooruitlopend op de officiële opening woensdag hebben verschillende bouwpartijen en enkele startups zich al gevestigd in het Bouwcampus-gebouw.

Samen experimenteren en gelijkwaardig samenwerken

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de marktvisie die als onderlegger voor de activiteiten van de Bouwcampus dient. De visie zet een streep onder prijsvechten, opportunisme en geijkte machtspatronen. Gelijkwaardige samenwerking, kwaliteit en excellentie worden straks gerealiseerd door de opgave centraal te stellen, niet de opdracht. Daarnaast wordt ingezet op innovatie. Op de site van de Bouwcampus valt te lezen dat “partijen de ruimte krijgen om samen te experimenteren en op andere manieren naar maatschappelijke vraagstukken te kijken.” Op dit moment zijn 175 partijen betrokken bij de Bouwcampus.

Omarming en aarzeling

In de huidige economische condities lijkt weinig het succes van de Bouwcampus in de weg te staan. Nu er weer verdiend wordt in de bouw is er ruimte om te innoveren. Maar aan de andere kant bestaat ook het risico dat de draad van voor de crisis weer wordt opgepakt en dat co-creatie en dialoog weer plaats maken voor kaarten tegen de borst en concurreren.

Cobouw-journalist Ingrid Koenen, die onderzoek deed naar prijsvechten en in het verleden regelmatig schreef over de eerste stappen van de Bouwcampus, is voorzichtig optimistisch over de marktvisie en de rol van de Bouwcampus om hiermee verandering te bewerkstelligen in de sector. Ze wijst op het breedgedragen gevoel van urgentie in de bouw om de zaken anders aan te pakken. Toch bespeurt ze ook nog wat aarzeling. Grote partijen als het Rijksvastgoedbedrijf en ProRail ondersteunen de visie, maar hebben deze niet ondertekend. En ook gemeentes, provincies en waterschappen ontbreken nog in het lijstje van ondertekenaars.

 

Reageer op dit artikel