nieuws

Human rights: Thinking City case #4

Geen categorie

De Summer School Thinking City werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Twee weken lang werkten 55 deelnemers uit 40 landen aan vraagstukken voor de stad Amsterdam, in samenwerking met lokale betrokkenen. Aan de hand van zes cases werd de veerkracht van de stad onderzocht, en de mogelijkheid om voorbij veerkracht te gaan. Op onze site doen de deelnemers verslag van de uitkomsten. Vandaag het laatste verslag: ‘Human rights’.

De centrale vraag in de case study Human Rights is: Welke productieve en vitale wisselwerking is mogelijk tussen steden, asielzoekers en zogenaamde ongedocumenteerden? De vraagstukhouder van de case, Fronnie Biesma, werkt zelf op diverse manieren aan het vinden van een antwoord op deze vraag. Haar project ‘Ondertussen’, dat een inclusieve plek in Amsterdam wil creëren waar buurtbewoners en asielzoekers gezamenlijke initiatieven kunnen ontwikkelen, vormt de eerste inspiratie voor de case.

 

Discussie en regelgeving in Nederland

Al in het begin van de eerste week, in een workshop met Karin Geuijen van de Universiteit Utrecht, wordt helder dat de discussie rondom asiel in Nederland wordt gefrustreerd, omdat maatschappelijke waarden en het nationaal belang voortdurend tegen elkaar worden neergezet. Ook wordt duidelijk dat inclusieve plekken echt buiten het huidige systeem gecreëerd moeten worden. Na een presentatie van de do’s en don’ts van de huidige regelgeving rondom asiel, door een ambtenaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft de groep een goed beeld van waar mogelijke ruimte zit, en waar niet.

Grenzen

Tijdens een college aan de groep en later een lezing voor publiek, benadrukt Henk van Houtum van de Radboud Universiteit Nijmegen hoe het denken in ‘grenzen’ op alle niveaus een vitale en inclusieve benadering van vragen rondom migratie in de weg staat. Denk aan de Europese en nationale grenzen, maar ook mentale grenzen. Wie beschouw je bijvoorbeeld als burger, en wie niet? Hoewel in strijd met de universele rechten van de mens, komt discriminatie op basis van afkomst en paspoort tegenwoordig op grote schaal voor, met name in landelijke wetgeving. Beide zaken waar een individu geen invloed op heeft.

 

Tussenruimte

Halleh Ghorashi, van de Vrije Universiteit Amsterdam, spreekt met de groep over haar visie op mogelijke manieren om ‘tussenruimten’ of ‘interspace’ te creëren. Dit zijn vrijplaatsen waar mensen elkaar zonder vooroordelen kunnen proberen te ontmoeten, iets voor elkaar kunnen betekenen en mogelijk tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen.

AZC

Vooral bezoeken aan twee AZC’s (asielzoekerscentra) en het feit dat een van de deelnemers aan de summer school zelf momenteel in een AZC verblijft, laten de groep het hart van de problematiek van dichtbij beleven. Asielzoekers hebben aan de ene kant een stabiele en veilige omgeving nodig om te kunnen aarden en aan de andere kant een stimulerende en ondersteunende context om hun talenten en mogelijkheden in te zetten in de samenleving. Mensen willen niet ‘overbodig’ zijn. Inbedding en interactie met de omgeving zijn hierbij onontbeerlijk.

Prototypen van tussenruimte

De ideeën rondom deze twee behoeften zijn uitgewerkt in twee concrete initiatieven, die in Amsterdam (en uiteraard in andere steden) tot vorm kunnen komen:
1. Een Incubator als fysieke plek, die naast het toekomstige AZC in Amsterdam de asielzoekers en de buurtbewoners een ontmoetingsplek kan bieden. Op deze plek kunnen initiatieven ontstaan en wordt ondernemerschap gestimuleerd. Het kan een broedplaats zijn waar iedereen mede vorm aan geeft.
2. Een jaarlijks festival waarin die talenten, ambities en initiatieven, via kunst en ambacht aan de stad worden gepresenteerd. Dit is een laagdrempelige mogelijkheid om onderling vertrouwen op te bouwen met de inheemse bevolking.
Zowel de Incubator als het Festival zijn prototypen van tussenruimte — inclusieve samenlevingen in het klein. Ze staan bovendien niet op zichzelf, maar zoeken verbinding met andere vragen, behoeftes en initiatieven in de stad.

Verbindingen

In de eindpresentatie laat de groep zien welke links mogelijk zijn met andere cases binnen de summer school. Asielzoekers en ouderen zouden elkaar bij kunnen staan door ruildiensten, zoals taallessen en het doen van boodschappen voor de ander. Asielzoekers zouden kunnen bijdragen aan een gezondere leefstijl in Nederland door inbreng van hun kooktradities, vechtkunst en spiritualiteit. Kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond zouden tijdens het Amsterdam Light Festival de wereld naar Amsterdam kunnen brengen en de diversiteit van het Rokin zou enorm vergroot worden, als de ondernemingen gestart in de Incubator de leegstaande verdiepingen aan de winkelstraat zouden benutten.

Case study info:

Team: Farida Farhadpour (Aramesh), Yoni Gottlieb (Infomeda Ltd,Startupbootcamp), Henk van Houtum (RU Nijmegen, University of Bergamo)
Stakeholder: Fronnie Biesma (De Vrolijkheid)
Deelnemers: Nikita Pramod Baliga, Amer Hafian, Shaharin Hossain, Igor Pessoa, Reva Rangroo, Christa Tandana
Experts: Karin Geuijen (Universiteit van Utrecht), Bart Crijns (Ministerie van Veiligheid en Justitie), Henk van Houtum (Radboud Universiteit Nijmegen), Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit Amsterdam), Chris Keulemans (writer and curator)

Summer School Thinking City werd mede mogelijk gemaakt door de Academie van Bouwkunst Amsterdam, Arcam, Pakhuis de Zwijger en StadsSalon. Het programma wordt gesponsord door GIRA, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Van Eesteren-Fluck Van Lohuizen Stichting en Stichting DOEN.

Reageer op dit artikel