nieuws

Eo Wijers-prijsvraag richt atelier op met 4 winnaars

Geen categorie

De tiende Eo Wijers-prijsvraag heeft een onorthodoxe wending gekregen. In plaats van een winnaar aan te wijzen, beloonde de jury vier plannen met een deel van het prijzengeld. De rest gaat naar het oprichten van een atelier. Dit moet, in samenwerking met de inzenders van de vier projecten, komen tot een synthese van alle opgebrachte ideeën. Hiermee moet de ambitie van de prijsvraag – een energieneutrale Stedendriehoek in 2030 – alsnog worden gehaald.

Eo Wijers-prijsvraag richt atelier op met 4 winnaars

De toon in het juryrapport van de Eo Wijers-prijsvraag is bij vlagen teleurgesteld. “Het is opmerkelijk dat zo weinig inzenders een inschatting geven van het effect van hun voorstellen op het doelbereik – energieneutraal in 2030. Getalsmatig lag het goede materiaal op tafel bij uitschrijving van de prijsvraag.”

Te hoog gegrepen?

Over de inzenders schrijft de jury: “Al met al zijn het zinvolle bouwstenen, maar opgeteld halen ze bij lange na het gestelde doel van regionale energieneutraliteit niet (…) De verwachting bij het uitschrijven van de prijsvraag dat in deze regio door ontwerpend onderzoek een integratie van techniek, stad en landschap, economie en sturingsstrategie zou kunnen worden gemaakt, was misschien te hoog gegrepen?”

Geniale zet om ambitie veilig te stellen

Ondanks deze lichte teleurstelling lijkt de beslissing om een atelier op te richten een geniale zet, die blijkbaar door alle betrokkenen inclusief de vier winnende inzendende partijen wordt onderschreven. Het toont zeker de ambitie van Cleantechregio Stedendriehoek en de Eo Wijers-stichting. In het juryrapport spreken ze de hoop uit dat deze tiende editie van de prijsvraag een net zo grote impact zal hebben als de eerste editie. Deze prijsvraag, gehouden in 1985 had maar liefst 43 inzenders en de uitgangspunten van het winnende plan werden zelfs overgenomen in beleidsstukken en voorbeeldprojecten.

Raad en daad

Tijdens het atelier worden de vier inzendingen verder uitgewerkt, met een schuin oog naar de beste elementen uit de plannen die een eervolle vermelding hebben gekregen en de inzending van de “jonge vakgenoten” die een stimuleringsprijs hebben gekregen.
De jury heeft de stichting en de regio aangeboden zo’n vervolgatelier met raad en daad te ondersteunen. Het Atelier zal worden geleid door stedebouwkundige Miranda Reitsma.

Vijf aandachtspunten

Als opdracht voor het atelier denkt de jury aan een nadere uitwerking van een regionale strategie gericht op een energieneutrale Stedendriehoek in 2030 met groene groei. Daarbij verdienen de volgende vijf elementen aandacht:

  1. een regionale organisatie, die in staat is relevante lokale initiatieven te identificeren en te verbinden,
  2. een smart energy grid op regionaal niveau (Hub Vooruit)
  3. het stimuleren van bedrijfsclusters van maakindustrie, grondstofleverantie,
  4. energieproductie en afvalverwerking (LIII De Groene Fabriek)
  5. het vormgeven van een revolverend ontwikkelingsfonds (Schakelen) in relatie met een regionaal belastingsysteem gericht op het stimuleren van koolstofarme activiteiten (S3H-BTK).

De vaandeldrager van de prijsvraag en het bestuur van de Eo Wijers-stichting hebben afgesproken dat dit atelier zo spoedig mogelijk na de prijsuitreiking plaatsvindt. Het streven is om het resultaat voor het eind van 2015 aan de regio te kunnen aanbieden.

Hieronder de vier winnende inzenders.


Winnende inzending 1/4: ‘Hub Vooruit’ door Rho Adviseurs, Kruitkok Landschapsarchitecten, Dominic Tegelbeckers Stedebouw Architectuur, Bestwerk, Jelle Rijpma Advies en anderen.


Winnende inzending 2/4: ‘Schakelen’ door The Cloud Collective, Werkend Landschap en Transition Lab.


Winnende inzending 3/4: ‘S3H-BTK’ door consortium van Witteveen+Bos, H+N+S, Wing, Fabric, Marco Broekman en CE Delft.


Winnende inzending 4/4: ‘LIII De Groene Fabriek’ door IAA Stedenbouw en Landschap.

Reageer op dit artikel