nieuws

Beatrix Ruf over het Stedelijk Museum en het collectieve geheugen van de stad

Geen categorie

Na een korte omweg op IJburg, omdat de taxichauffeur dit nieuwe deel van Amsterdam nog niet volledig kent, arriveert Beatrix Ruf in de Architecten Showroom Amsterdam. In het kader van de Summer School Thinking City gaat ze met Zef Hemel, Don Murphy en het publiek in gesprek over Amsterdam – haar bewoners en bezoekers, de musea en de publieke ruimte. Welke rol vervult kunst in een stad?

Beatrix Ruf over het Stedelijk Museum en het collectieve geheugen van de stad

Hoewel Beatrix Ruf op veel vlakken het gevoel heeft de stad nog niet goed te kennen, fietst ze dagelijks van het Hilton naar het Stedelijk Museum – een ervaring die haar in eerste instantie deed denken aan de eerste keer autorijden op Sicilië. De ogenschijnlijke chaos wordt toegankelijk wanneer je de vaak ongeschreven gedragsregels eenmaal begrijpt. Gedeelde verantwoordelijkheid is voor haar een van de karakteristieken van publieke ruimte, naast ook gedeelde mogelijkheden. Kunst in de publieke ruimte geeft mensen de mogelijkheid dit te ontdekken, ervaren, zich competent te voelen om hierover een mening te vormen. Het Museumplein zou van haar dan ook, naast alle andere functies die het vervult, een ruimte mogen worden waar met kunst wordt geëxperimenteerd.

Internationaal en lokaal gegrond

Daar waar buren Rijks- en Van Gogh museum met name een internationaal publiek trekken, respectievelijk 80% en bijna 100% van het totale bezoekersaantal, komt 70% van de bezoekers van het Stedelijk Museum uit Nederland, en een heel groot deel hiervan uit Amsterdam. Het Stedelijk Museum speelt voor velen een belangrijke rol in het collectieve geheugen van de stad. Dit uit zich in een grote betrokkenheid van de vaste bezoekers, een zekere mate van mede-eigenaarschap.

Nieuwe programmering

Maar spreekt het Stedelijk Museum de gehele, diverse bevolking van Amsterdam aan? Voor het bereiken van een nog grotere doelgroep, is een groot aantal programma’s opgezet. Nieuw publiek komt, maar blijft het ook? Onderwijs speelt een grote rol in het toegankelijk maken en vertalen van de kunst aan het publiek. Een ander voorbeeld zijn de Blikopeners – jongeren tussen de 15 en 19 jaar die als peer educators werken in het Stedelijk en hun kritische mening over de werken delen met leeftijdsgenoten.

Disruptie

Maar ook onbegrip of verwarring ziet Beatrix als belangrijke aspecten van kunst. Hoe minder je het begrijpt, hoe meer het je laat nadenken, je eigen gedrag laat heroverwegen. Het gebeurt niet vaak dat een kunstwerk bij haar echt opschudding veroorzaakt, maar als bijzonder voorbeeld noemt ze Duchamp’s Door, 11 Rue Larry – de deur die sluit terwijl hij opent.

Architectuur of stedebouw?

Wanneer ze voor de keuze stedenbouw of architectuur wordt gesteld, kiest ze met enige twijfel voor de stedenbouw. Het zicht vanaf het Hilton terras op het plan van Berlage, waarin zowel de totaalvisie als specifieke uitvoering en fasering duidelijk wordt, blijft haar fascineren. Maar ze is ook enthousiast over de ‘playful white box’, waarin het Stedelijk Museum gehuisvest is – het iconische beeld van de ‘badkuip’, de prachtige locatie van het restaurant en boven alles de beleving van het interieur, het samenspel van kunst en ruimte. Zeker in relatie tot de toenemende digitalisering van informatie uitwisseling, blijft de fysieke ervaring van de ‘ontmoeting met objecten’ volgens Beatrix cruciaal.

Openen naar de stad

Maar het Stedelijk Museum treedt zeker ook buiten haar muren en opent zich naar de stad. Van het gebouw zelf zou ze graag de fantastische open ruimte op de begane grond beter gebruiken, en de barrière van de poortjes heeft ze vorig jaar meteen laten verwijderen. Daarnaast werkt het Stedelijk Museum aan samenwerkingsverbanden en manieren om zich verder te manifesteren in de stedelijke ruimte. In juni was op het Museumplein al de installatie van Liam Gillick te zien, een samenwerking met het Holland Festival. Over specifieke toekomstige projecten laat Beatrix nog weinig los, maar dit zal in de komende periode zeker duidelijk worden.

Vanavond organiseert de Summer School een lezing van Michael Sorkin, getiteld ‘How Green is my city’. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, ga naar de website van de Summer School voor meer informatie.

Reageer op dit artikel