nieuws

Vier plannen voor herbestemming paleis Soestdijk

Geen categorie

Vier consortia met plannen voor paleis Soestdijk gaan door naar de volgende ronde. Drie consortia werken samen met architecten, waaronder Mecanoo, Van Hoogevest Architecten en architectenbureau Fritz. De consortia krijgen elk 100.000 euro om het komend half jaar hun ideeën uit te werken tot een zakelijk rendabel en uitvoerbaar plan. Afhankelijk van de uitwerking kunnen de initiatiefnemers daarna een bod doen op het paleis en het landgoed.

Vier plannen voor herbestemming paleis Soestdijk

De keuze voor de vier is gemaakt door vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, van de gemeenten Soest en Baarn en van het Rijksvastgoedbedrijf, op advies van een onafhankelijke beoordelingscommissie onder leiding van voormalig minister mevrouw S. Dekker.

De meeste plannen sloten aan bij de uitgangspunten van de provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Baarn. Bijvoorbeeld dat een nieuwe bestemming toeristische, recreatieve voorzieningen biedt, openbaar toegankelijk is, maar ook recht moet doen aan de cultuurhistorische en ecologische waarde van het complex. Verder moeten het paleis en het landgoed bij elkaar blijven en moet de gevel blijven staan.

Vervolg

De vier uitgekozen initiatiefnemers krijgen een half jaar de tijd hun ideeën uit te werken tot een zakelijk rendabel plan. Daarvoor krijgen zij elk 100.000 euro als bijdrage in de kosten die zij maken. In oktober 2016 volgt een beoordeling. Afhankelijk daarvan kunnen de initiatiefnemers eind 2016 of begin 2017 een bod uitbrengen om hun plan ook echt uit te voeren.

De vier consortia die worden uitgenodigd hun plannen verder uit te werken zijn:

Eden Soestdijk

Door: Stichting Voorbereiding Eden Soestdijk, Mecanoo Architecten, Eden Project, Royal HaskoningDHV.

Het voorstel is geïnspireerd door het succesvolle Eden Project in Cornwall, UK, de grootste botanische tuin ter wereld en een ideële stichting voor duurzame innovatie. De verbondenheid tussen mens en natuur, bezien vanuit duurzaamheid en innovatie vormt het thema van Eden Soestdijk. Er worden twee architectonisch verbijzonderde kassen aan het landschap toegevoegd. Het paleis wordt een tentoonstellings- en ontmoetingscentrum.

Internationaal Handelshuis

Door: Tenman, Van Heemstra Consulting/Landgoedcoach, architectenbureau Fritz.

Een (inter)nationaal podium voor het bedrijfsleven, kennisuitwisseling, innovatie en samenwerking. Het paleis zal worden gebruikt als representatieve ontvangstlocatie voor samenkomst, kennisdeling, handelsmissies en staatsbezoeken, maar zal ook publiek toegankelijk zijn.

Made by Holland

Door: Hylkema Consultants B.V., MeyerBergman Investments B.V., Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek B.V., Leeuwenpoort Ontwikkeling B.V.
De showcase ‘Made by Holland’ brengt de kracht en de competenties van het Nederlandse bedrijfsleven (inter)nationaal onder de aandacht in de vorm van een experience. De fraaie ruimtes in het paleis blijven behouden en beleefbaar. Ook op het landgoed komen showcases. Aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg is een daarop aansluitend dynamisch cultureel, horeca- en evenementenprogramma voorzien.

Nationaal Ensemble

Door: VolkerWessels, Staatsbosbeheer, Van Hoogevest Architecten BV, H+N+S Landschapsarchitecten, Cultureel Organisatiebureau Artifex. Uitgangspunt van het programma is het ervaren van de relatie tussen verleden, heden en toekomst van ontwikkelingen binnen ons Koninkrijk. Het paleis, als huis van het verleden, behoudt de huidige multifunctionele programmering. In het park komt een nieuw paviljoen: het huis van de toekomst met experience gericht op jonge bezoekers.

Reageer op dit artikel