nieuws

De eerste 400 woorden: interview Kraaijvanger-partners Annemiek Bleumink en Vincent van der Meulen

Geen categorie

Annemiek Bleumink (1979) en Vincent van der Meulen (1982) traden begin 2014 toe als partner tot de directie van Kraaijvanger. De keuze om met jonge partners te gaan werken, heeft veel te maken met de manier waarop dit full service bureau denkt de crisis het hoofd te kunnen bieden. Afgelopen periode is door de verjongde directie hard gewerkt aan een nieuwe roadmap die richting geeft voor de toekomst. Het bureau wil groeien en wil dit doen door te excelleren op zes expertisegebieden. Hieronder kun je de eerste 400 woorden lezen van het interview dat Harm Tilman hield met Annemiek en Vincent.

Harm Tilman (HT) Hoe zien jullie je toekomst?

Annemiek Bleumink (AB) De nieuwkomers en de oudere partners vullen elkaar goed aan. Voorheen werkten de partners vooral aan hun eigen projecten. De wereld is de afgelopen jaren echter sterk veranderd. Doorgaan op dezelfde voet is geen optie. Op de nieuwe omstandigheden reageren wij door als team meer onderling samen te werken en verder te groeien.

Vincent van der Meulen (VM) Dit zie je ook terug op bedrijfsniveau. We hebben ons afgevraagd hoe we ons willen profileren. Richten we ons bijvoorbeeld alleen op de kantorenmarkt? Of gaan we ons specialiseren in het architectonisch ontwerp? Dit zou betekenen dat we dan stoppen met het toezicht en de directievoering.

De conclusie was dat we een full service bureau willen blijven, betrokken vanaf de eerste schetsen tot en met na de oplevering. Doordat veel collega’s dit niet kunnen, onderscheiden we ons. We worden nu al gevraagd door andere bureaus om voor hen de engineering of het toezicht te doen.

Daarnaast geloven we in de kracht van een diverse opdrachtenportefeuille. Bepaalde kennis die we opdoen tijdens het werken aan onderwijsgebouwen kunnen we bijvoorbeeld inzetten voor andere opdrachten als werkomgevingen of culturele gebouwen. Andersom geldt hetzelfde. We kunnen zo de technische precisie, de duurzame innovatie of de strategische procesbegeleiding die we ontwikkelen in de ene opgave, inzetten bij andere opdrachten.

Doordat we onderling samenwerken, ontstaat ruimte voor partners om zich te specialiseren. Voor iedere opgave maken we de combinatie die het meest interessant en het best passend is.

Roadmap

HT Jullie hebben een roadmap voor het bureau gemaakt. Hoe hebben jullie daaraan gewerkt?

VM Onze ambitie is een gezonde bedrijfsvoering, gepaard met het afleveren van hoge kwaliteit. In 2015 zijn we gegroeid tot een bureau met 45 fte. Hiermee versterken we de full service kant van ons bureau. Om inzichtelijk te krijgen welke kwaliteit we afleveren, willen we kwaliteit meetbaar maken. Daarom doen we veel aan evaluaties en monitoring van gebruikers en opdrachtgevers. We hebben onszelf als doel gesteld dat we tijdens het ontwerpproces en twee jaar na oplevering een negen of hoger willen scoren.

Om onze doelen te bereiken, stellen we prioriteiten. We zijn nu te afhankelijk van Europese aanbestedingen. Daarom innoveren we op het terrein van duurzaamheid, maar ook op vijf andere expertisegebieden.

HT Wat betekent dit voor het bureau?

VM Onze externe communicatie ontbeert een eenduidig handschrift. Het is een erfenis van de manier

Reageer op dit artikel