nieuws

Anticiperen op vergrijzing

Geen categorie

Om in de toekomst ouderen goed te kunnen huisvesten is een cultuuromslag vereist. Waar groeikernen tot voor kort vooral gericht waren op jonge gezinnen, zal in de besluitvorming steeds vaker de oudere een belangrijke rol opeisen. Reden voor de Architect om hier in een serie artikelen aandacht aan te besteden. Auteur Anne Seghers schreef een drieluik over de actuele stand van zaken.

Anticiperen op vergrijzing

Op haar website schrijft Anne Seghers: “oud is de norm. Onze maatschappij is hier – helaas – nog niet op ingesteld, waardoor frictie ontstaat. Die wrijving ontstaat niet alleen in Nederland. Het luxeprobleem vergrijzing is de grootste uitdaging voor de toekomst van Europa.”

Achtergrondkennis van vitaal belang

Architecten die bouwen voor ouderen menen vaak precies te weten wat deze nodig hebben. Maar los van de vraag wat de oudere bewoners in hun woning of complex nodig hebben, spelen er ook behoeftes die buurtgerelateerd en infrastructureel van aard zijn.Daarnaast is de oudere zelf ook veranderd, iets wat niet iedereen zich realiseert. Om goed in te kunnen spelen op de vraag van de opdrachtgever is achtergrondkennis over de vergrijzing van vitaal belang.

 

Drie artikelen over vergrijzing

De redactie van de Architect bedacht samen met onderzoekster en stedebouwkundige Anne Seghers een opzet voor drie artikelen die architecten en stedebouwkundigen inzicht geven in de actuele stand van zaken rond het huisvesten van ouderen. De uiteindelijke artikelen zijn het resultaat van uitvoerig en zorgvuldig literatuuronderzoek en worden geïllustreerd met inzichtelijke infographics. Het eerste artikel verscheen in het maartnummer van de Architect, in juni zal het laatste deel verschijnen. In het maartnummer verschijnt het tweede artikel, waarin ze onder andere de rol van domotica bespreekt, en de nieuwe trend waarin ouderen zelf de regie nemen over het realiseren van hun woonomgeving.

De drie edities van de Architect met de artikelen over vergrijzing zijn te bestellen via productie.dearchitect.nl

 

Reageer op dit artikel