nieuws

Commissie Huizenprijzen: Rijk moet woningbouwproductie op redelijk peil houden

Geen categorie

Het Rijk moet ervoor zorgen dat de Nederlandse woningbouwproductie op peil blijft. Daarvoor pleit de parlementaire commissie huizenprijzen, die vanochtend zijn eindrapport heeft overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Juist in de periode van de grootste prijsstijgingen (1995-2002) is de woningbouwproductie in ons land gekelderd, constateert de commissie. “De productie van nieuwe woningen liep terug (zowel koop als huur) van 93.863 naar 59.629. Dit maakte de Nederlandse situatie uniek.”

Bewust schaarste gecreëerd 

De commissie stelt dat er gedurende de VINEX-aanpak bewust schaarste is gecreëerd om groen te sparen en bouwplannen financieel rond te krijgen. Vooral de consument werd daar de dupe van: hij kreeg niet evenredig meer huis voor zijn geld. Ontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten hadden te weinig prikkels om de bouwproductie te versnellen. Zij gingen vooral voor de hoogste rendementen.

Een hogere bouwproductie had de forse prijsstijging van woningen niet kunnen voorkomen of substantieel kunnen afremmen, stelt de commissie die onder leiding staat van Kees Verhoeven (D66): “Echter op lokaal niveau of op de lange termijn kan meer aanbod van nieuwbouw wel degelijk woningschaarste verminderen en daarmee leiden tot demping van de prijsstijging.”

Aanbevelingen

De commissie doet verschillende aanbevelingen. Zo zou het Rijk aanspreekbaar moeten zijn op de bouwproductie op nationaal niveau. Tijdens een jaarlijks ‘huizenprijzendebat’ moet de Tweede Kamer de prijsontwikkeling en de bouwproductie controleren en waar nodig bijsturen. Lokale overheden moeten voldoende bouwlocaties garanderen.

Alle woningbouwopdrachten moeten openbaar worden aanbesteedt, luidt een andere aanbeveling. Om de consument meer inzicht te geven in de prijsopbouw van een woning zou er bij oplevering van een woning een transparante eindnota moeten worden overlegd.

Het Rijk moet verder strikte voorwaarden stellen aan de hoogte van hypotheken. Minister Blok zou bovendien veel kunnen leren van het Deense en het Canadese model. Voor duurzame prestaties van een woning zouden ruimere leenvoorwaarden moeten gelden.

Bron: Cobouw.nl

Reageer op dit artikel