nieuws

Modern museum in Lauwersoog

Geen categorie

Architect Gunnar Daan uit Oosternijkerk heeft een paviljoen ontworpen voor een museum voor hedendaagse kunst in Lauwersoog. Met een beetje geluk wordt nog dit jaar met de bouw begonnen.

Modern museum in Lauwersoog

Initiatiefnemer van het nieuwe museum is Thom Mercuur: een Nederlandse kunstverzamelaar, kunsthandelaar, galeriehouder, curator, uitgever én de voormalig directeur an het door hem opgerichte museum Belvédère in Oranjewoud. Mercuur wil zijn eigen kunstverzameling aan het nieuwe museum in bruikleen geven en andere verzamelaars overhalen dat ook te doen. Het thema wordt Eb en Vloed.

De nieuwbouw, die bij de havenmonding is gepland, kost drie tot vier miljoen euro. Dit geld moet worden opgebracht door de provincie Groningen, het Waddenfonds en andere financiers.

Zoutminnende planten en getijdenenergie

Het is de bedoeling dat het gebouw energieneutraal wordt. Het liefst willen Daan en Mercuur stroom opwekken uit getijdenenergie. Op het dak komen zoutminnende planten en in het midden van het gebouw komt een glasplaat in de vloer, waar je het wad door kunt zien.

Reageer op dit artikel