nieuws

Tweede ronde voor subsidieregeling herbestemming monumenten

Geen categorie

De subsidieregeling voor herbestemming van monumenten wordt weer opengesteld. Er is 1,7 miljoen euro beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en 0,7 miljoen voor het tijdelijk wind- en waterdicht maken van monumenten. De regeling is bedoeld voor allerlei soorten monumenten, met en zonder een beschermde status. Vanaf 1 oktober kan de subsidie worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De indieningstermijn sluit op 30 november.

Tweede ronde voor subsidieregeling herbestemming monumenten

De komende tien jaar raakt 2 miljoen vierkante meter aan monumentale panden in onbruik. Eigenaren, maar ook omwonenden, gemeenten en andere initiatiefnemers zetten hun schouders onder de herbestemming van zulke markante gebouwen. Met het beschikbaar stellen van 2,4 miljoen euro subsidie per jaar faciliteert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming en het tijdelijk wind- en waterdicht maken van leegstaande, historisch waardevolle en karakteristieke gebouwen. Deze subsidie draagt bij aan behoud van ons erfgoed voor de toekomst.

 

Wijzigingen

Met ingang van deze subsidieronde is de regeling op een aantal punten bijgesteld. In de eerste ronde bleek veel vraag te zijn naar subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek. Daarom is besloten meer budget toe te kennen aan dit onderdeel van de regeling ten koste van het onderdeel wind- en waterdicht maken. Daarnaast is de indieningstermijn beperkt tot twee maanden en zijn er nieuwe selectiecriteria ingevoerd voor de verdeling van het beschikbare budget. Voor de haalbaarheidsonderzoeken betekent dit dat eigenaren voorrang krijgen boven andere belanghebbenden. Binnen deze twee groepen krijgen zogeheten ‘Aangewezen organisaties voor monumentenbehoud’ voorrang. Voor de verdere selectie is het principe ‘laagste kosten eerst’ ingevoerd. Subsidie voor het wind- en waterdicht maken kan alleen door eigenaren worden aangevraagd. Hier gelden dan ook alleen de laatste twee selectiecriteria.

Reageer op dit artikel