nieuws

Bezuinigingsvoorstel Stadskantoor Delft

Geen categorie

Het College van B&W van Delft moet net als andere gemeenten bezuinigen. In de plannen om dit te realiseren kan het nieuw te bouwen stadskantoor, een ontwerp van Mecanoo, niet buiten beeld blijven. Het college heeft alle, nog uitvoerbare opties, voor het bouwen en niet bouwen opnieuw bekeken en denkt een forse kostenbesparing van 9 miljoen te kunnen bereiken door een verdieping minder te bouwen of meer ruimte in het gebouw te verhuren aan derden.

Bezuinigingsvoorstel Stadskantoor Delft

Andere onderzochte mogelijkheden zijn het gebouw en de grond te verkopen aan een ontwikkelaar en ruimte in het gebouw terug te huren, geen stadskantoor bouwen maar wel een stationsgebouw of kiezen voor een tijdelijk stationsgebouw en de bouw van het stadskantoor uitstellen.

In een uitgegeven persbericht stelt het college dat afzien of uitstel van de bouw zoveel meerkosten oplevert dat dit op dit moment geen haalbare kaart meer is. Dit zou onder meer forse vertragingskosten betekenen voor het totale spoorzoneproject. Verkoop van het stadskantoor aan een derde en ruimte in het gebouw terug huren is eveneens financieel nadelig.

De voorbereidingen voor de bouw van het stadskantoor en stationshal gaan op dit moment volgens het huidige ontwerp gewoon door. Volgens de planning moet na de zomervakantie worden gestart met de aanbesteding waarmee over ruim een jaar een aannemer kan worden geselecteerd voor de bouw. Deze maand is er eveneens overleg over de hoofdlijnen van de aanbesteding.

Vanavond wordt in de raadscommissie besproken hoe de behandeling van het raadsvoorstel verder gaat. Op 22 juni buigt de commissie zich over het voorstel waarna op 30 juni de raadsvergadering het voorstel bespreekt.

 

Reageer op dit artikel