nieuws

Animo voor subsidie energieneutrale kantoren

Geen categorie

Onlangs opende de inschrijving van de subsidieregeling Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. Vanaf de eerste dag is er veel animo voor de subsidie Technische Onderbouwing. Het betreft zowel bestaande gebouwen die naar een kantoorfunctie willen overschakelen als kantoorgebouwen die een metamorfose richting energieneutraal willen.

Animo voor subsidie energieneutrale kantoren

 

 

De subsidie Technische Onderbouwing is het eerste deel van de subsidieregeling Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. Dit is een innovatieprogramma voor renovatieprojecten in de kantorensector waar een energiebesparing van minimaal 60 procent kan worden gerealiseerd. Doel van het programma is om in deze sector een grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen te realiseren. In totaal is er meer dan anderhalf miljoen euro voor deze regeling beschikbaar.

De inzendingen worden op volledigheid en potentie beoordeeld en binnen een aantal weken toegewezen. Die gekozen inzendingen kunnen aanspraak maken op de subsidie van €15.000,-. Op 6 mei opent de Uitvoering Duurzame renovatieprojecten. Het totale subsidiebudget voor de Duurzame Renovatieprojecten is €1.500.000. De uiteindelijke vaststelling van de hoogte van het subsidiebedrag per project wordt bepaald aan de hand van de werkelijk geleverde energieprestaties bij oplevering, met een plafond van € 250.000,- per project.

Energiesprong is een programma van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting uit Rotterdam. Het programma met een looptijd van 2010 tot 2014 wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/WWI, met als doel een marktinnovatie op gang te brengen ten gunste van een andere energie-aanpak in de gebouwde omgeving.

Reageer op dit artikel