nieuws

LIAG ontwerpt nieuw Nationaal Kinderoncologisch Centrum

Geen categorie

De Uithof in Utrecht wordt uitgebreid met het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC). In het kinderkankerziekenhuis en researchcentrum zal wetenschappelijk toponderzoek naar kinderkanker plaatsvinden en wordt de topzorg voor kinderen met kanker geconcentreerd. LIAG is via een Europese aanbestedingsprocedure geselecteerd als architect

LIAG ontwerpt nieuw Nationaal Kinderoncologisch Centrum

 

In de ontwerpvisie van LIAG staat de beleving van het kind centraal. Elke leeftijdscategorie krijgt een eigen plek waardoor de sociaal-emotionele ontwikkeling optimaal gestimuleerd wordt.

“LIAG is er in geslaagd een herkenbaar icoon te creëren dat als landmark in haar omgeving staat. Zij heeft uitstekend inzicht gegeven in de relatie tussen binnen en buiten, de ontvangsthal, en de aansluiting van het gebouw bij de omgeving, de schaal en de hoogteaccenten. De hoofdroute door het gebouw is tevens ontmoetingsruimte en creëert een natuurlijk verloop tussen binnen – buiten.”, aldus de opdrachtgever.

Het ontwerpteam zal naast LIAG verder bestaan uit:
Royal Haskoning (adviseur technische Installaties)
Zonneveld ingenieurs (constructeur)
Twynstra Gudde (Programma van Eisen, projectmanagement, conceptontwikkeling)
ZRI (ondersteuning van het projectmanagement)

 LIAG

LIAG is inmiddels gestart met een massastudie om te onderzoeken op welke locatie van de Uithof het NKOC het beste kan worden gebouwd. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van de overige gebruikers van de Uithof, de gemeente en de provincie.

Er wordt gestreefd het NKOC in 2015 in gebruik te nemen.

Reageer op dit artikel