nieuws

Plannen IJmeerverbinding Amsterdam – Almere gepresenteerd

Geen categorie

Drie consortia hebben vandaag hun uitgewerkte plannen gepresenteerd voor een IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere. Op basis hiervan doet de Werkmaatschappij Amsterdam – Almere een voorstel voor nader te onderzoeken varianten. Het kabinet zal daarover eind 2012 een voorkeursbesluit nemen in de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer.

Voorwaarden

  • dagelijks moeten minimaal 40.000 reizigers gebruik kunnen maken van de verbinding
  • er moet er een directe verbinding zijn van station Amsterdam-Zuid naar Almere, met IJburg en Almere Pampus als essentiële stops en een overstap op de Flevolijn
  • de plannen moeten voorzien in de woningbouwopgave aan de westkant van Almere (25.000 tot 35.000 woningen)

Hieronder tonen wij de plannen van de consortia Jacobs/APPM/Posad en Movares. Mott MacDonald/MNO Vervat heeft nog geen materiaal beschikbaar.

Reageer op dit artikel