nieuws

Minder heel goedkope huurhuizen

Geen categorie

De gemeente versoepelt het principe dat het bij een derde van alle nieuwbouwwoningen om sociale huurwoningen moet gaan. Een deel van de woningen die corporaties op grond met ‘een sociale grondprijs’ bouwen, die bedoeld is voor sociale huurwoningen, mag nu worden verhuurd aan mensen met middeninkomens.

Minder heel goedkope huurhuizen

 

Een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich gisteren achter een reeks plannen van PvdA-wethouder Freek Ossel om de vastgelopen woningmarkt los te trekken. Door de economische crisis wil de gemeente niet zo strikt vasthouden aan de regels waarmee zij de overspannen woningmarkt in de hand hield. De VVD vraagt al jaren om het schrappen van die regels. Ook D66 is enthousiast over de versoepeling van de bij de vorming van het college gemaakte afspraken.

Corporaties betalen gewoonlijk een sociale grondprijs, die per gebied verschilt en neerkomt op een derde van de prijs die kopers of commerciële verhuurders betalen. Corporaties moeten als tegenprestatie sociale huurwoningen bouwen, maar dat uitgangspunt wordt nu voor een deel verlaten. Van de via de grondprijs gesubsidieerde woningen mogen er vijfhonderd per locatie een hogere huur dan 652,52 euro per maand krijgen, met een maximum van achthonderd euro.

 

Reageer op dit artikel