nieuws

Groene Loper TU/e-campus door MTD Landschapsarchitecten

Geen categorie

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft MTD Landschapsarchitecten uit ’s-Hertogenbosch geselecteerd voor het ontwerpen van de Groene Loper. Dit gebied vormt het groene hart van de TU/e-campus.

Groene Loper TU/e-campus door MTD Landschapsarchitecten

In de visie op de Groene Loper heeft MTD veel aandacht besteed aan de doorstroming van voetgangers en fietsers. Een aantal grotere gebieden aan de Groene Loper wordt ontwikkeld tot multifunctionele buitenruimtes die plaats bieden voor studentenactiviteiten en evenementen. Bestaande elementen, zoals de watertoren en de grote schoorsteen, zijn verwerkt in de eerste schetsen. Verder komen er waterpartijen en wordt gekeken naar het creëren van energiezuinige buitenwerkplekken.

TU/e-gemeenschap betrokken

De uitwerking gebeurt in samenspraak met het ontwerpatelier van de faculteit Bouwkunde en met een afvaardiging van medewerkers en studenten. Komend voorjaar moet het DO gereed zijn. Direct daarna wordt gestart met de aanleg van het eerste deel van de Groene Loper. Het streven is om het eerste deel van het gebied begin september – met de start van het collegejaar 2012 – in gebruik te nemen.

Groene hart

De Groene Loper vormt een belangrijk onderdeel van de plannen voor Campus 2020. Het centrale, groene hart van de campus dient voor de ontsluiting van alle faculteiten/gebouwen die aan het verkeersluwe gebied liggen. De markthal, als onderdeel van de nieuwbouw van de voormalige W-hal ligt ook aan de Groene Loper. De hal is een multifunctionele open ruimte die geschikt is voor evenementen.

MetaForum

De nieuwbouw van de W-hal is het eerste grote project van Campus 2020 dat wordt opgeleverd. Het nieuwe gebouw krijgt de naam MetaForum en biedt onderdak aan de faculteit Wiskunde Informatica, de universiteitsbibliotheek en diverse studentenvoorzieningen. Naar verwachting wordt het gebouw in het najaar van 2012 opgeleverd.

Reageer op dit artikel