nieuws

Gemeente Almere wil kort geding over Olympiakwartier

Geen categorie

Almere wil Olympia CV via een kort geding dwingen haast te maken met het oplossen van een al jarenlang durend geschil over de bouw van het Olympiakwartier. De gemeente sommeert Olympia CV, bestaande uit Ballast Nedam-Ontwikkelingsmij. en BAM Vastgoed, binnen één week een deskundige te benoemen in een commissie die zich over het geschil buigt. Indien Olympia CV dit niet doet, zal de gemeente de rechter vragen hiertoe opdracht te geven.

Gemeente Almere wil kort geding over Olympiakwartier

 

 

Al in 2004 kreeg Olympia CV, ter afwikkeling van het Omniworldproject, het eerste recht op de ontwikkeling van het Olympiakwartier, maar tot op de dag van vandaag zijn er geen concrete plannen opgesteld. De gemeente Almere startte vervolgens een procedure, die ertoe moest leiden dat de eerste paal spoedig geslagen kon worden. De eerste fase van die procedure, ‘mediation’, leidde niet tot het gewenste resultaat. De tweede fase, de vorming van een deskundigencommissie die zich over het geschil buigt en daar een bindende uitspraak over doet, heeft ook niet tot resultaat geleid omdat Olympia CV in gebreke blijft bij de benoeming van haar deskundige. De commissie bestaat uit drie deskundigen – één deskundige wordt aangewezen door de gemeente Almere, één door Olympia CV, de derde door beide partijen

In het in november 2004 gesloten raamcontract wordt uitgegaan van 66.400 m2 kantoor, 400 woningen en een gebiedsontwikkeling van 8 hectare ten westen van het station. In het contract staat ook verwoord dat het wenselijk is te komen tot een spoedige ontwikkeling van het Olympiakwartier . De gemeente spreekt al sinds 2006 met Olympia CV over een realisatieovereenkomst, met daarin concrete startdata en afspraken over een gefaseerde uitvoering, betalingsmomenten, fatale termijnen en een afscheidsregeling.

 

Reageer op dit artikel