nieuws

Parallelsessies congres Binnenstedelijk Bouwen

Geen categorie

Het Jaarcongres van de Architect vindt dit jaarplaats op woensdag 12 oktober 2011. Het thema van het congres is ‘Binnenstedelijk Bouwen’. Een belangrijk onderdeel van het middagprogramma vormen de parallelsessies. Verschillende onderwerpen komen in deze sessies aan de orde van ketenintegratie, sociale trends en nieuwe verdienmodellen tot bouwproducten, planprocessen en verduurzaming. Bij uw aanmelding kunt u uw voorkeur aangeven.

Parallelsessies congres Binnenstedelijk Bouwen

Parallelsessies I en II ‘Architectuur van de bestaande stad’ o.l.v. Rick Wessels

Bouwen in de stad vergt van architecten andere competenties dan bouwen in de wei. In de bestaande stad wordt ingegrepen in al bestaande contexten en reeds gevestigde belangen. Dit vraagt om complexe planprocessen waarin architecten naast ontwerpers ook onderhandelaars en procesmanagers zijn. Welke competenties zijn nodig? Hoe kan het vak inspelen op de veranderende omstandigheden?

Twee casussen zullen worden behandeld: Kanaleneiland Zuid in Utrecht en SOMT in Amersfoort.

 
Rick Wessels

Parallelsessies III en IV ‘Sociale trends en aantrekkelijke steden’ o.l.v. Vincent Taapken

III – Sociale trends: kansen en bedreigingen De vraag wie in de stad wonen, wordt te weinig gesteld. Deze vraag is verbonden met de problematiek van migratie, integratie en vergrijzing. Ook de rol van etniciteit en de impact ervan op samenleving en stad dient te worden meegenomen.

IV – Aantrekkelijke steden: Wat heeft de stad te bieden voor uiteenlopende doelgroepen? Wat maakt ze aantrekkelijk voor wie?


Vincent Taapken

Parallelsessies V en VI ‘Duurzaamheid als uitdaging’ o.l.v. Bart Mispelblom Beyer

V – Duurzaamheid en verdichting: Bij intensivering gaat het om duurzaamheid in al haar facetten: sociaal, economisch, cultureel. Duurzaamheid heeft naast materiaal, energie en ecologie ook betrekking op tijd, ruimte en appreciatie. In de integratie hiervan ligt de meerwaarde van goede ontwerpen.

VI – Verduurzaming en groen: Naast intensivering vraagt verduurzaming ook om de ontwikkeling van groene systemen. Centrale vraag van deze sessie is: hoe ontwikkel je hoogstedelijke, klimaatneutrale stadsmilieus? Wat moet je daarvoor doen?


Bart Mispelblom Beyer

Parallelsessie VII en VIII ‘Nieuwe strategieën en verdienmodellen’ o.l.v. Thomas Dieben en Rico Zweers

VII – Nieuwe strategieën: Grootschalige gebiedsontwikkeling over langere tijd met meerdere stakeholders blijkt niet langer mogelijk te zijn. In de huidige condities verschuift het accent naar inbreiding en schaalverkleining en verplaatst het perspectief zich naar kwaliteit. De kans bestaat dat wordt teruggevallen op kleinschalige ontwikkelingen, kavel per kavel. Zijn alternatieven denkbaar voor deze versplintering?

VIII – Nieuwe verdienmodellen: Ontwerpers en ontwikkelaars, corporaties en beleggers zijn op zoek naar goed lopende, renderende projecten. Ook vestigingsfactoren spelen daarbij een belangrijke rol. In deze sessie worden nieuwe verdienmodellen opgezocht en besproken.


Thomas Dieben


Rico Zweers

Parallelsessie IX en X ‘Ketenintegratie, bouwsystemen en kosten’ o.l.v. Mark Graafland

De complexe binnenstedelijke bouwopgaven vragen om een andere benadering van het bouwproces en om innovatie van bouwproducten.

IX – Bouwproces: Om nog geld te verdienen zullen de bouwkosten omlaag moeten worden gebracht in verhouding tot de opbrengsten. Is dat procesmatig en technisch mogelijk? Zijn ketenintegratie en LEAN-bouwen de oplossing voor de toegenomen complexiteit van de binnenstedelijke bouwopgave? En geldt dat zowel voor nieuwbouw als voor hergebruik?

X – Bouwproducten: De binnenstedelijke projecten vragen om nieuwe technische oplossingen. Een hoge mate van voorbereiding en pre-fabricage zijn van levensbelang op de beperkte bouwlocaties in binnenstedelijk gebied. Daarnaast moeten bij hergebruik en renovatie hoogwaardige eisen ten aanzien van thermische en geluidisolatie op betaalbare wijze worden gerealiseerd. Zijn er nieuwe producten en bouwsystemen die daar op inspringen?


Mark Graafland

Meer informatie en aanmelden

Bent u enthousiast geworden? Dan kun u hier meer informatie vinden. Of u kunt zich ook meteen aanmelden. Dan kunt u gebruik maken van onze aanbieding Meld u aan voor 12 september 2011 en neem gratis uw collega mee! U betaalt slechts € 295,-.

Reageer op dit artikel