nieuws

Plannen cultuurbezuinigingen bekend

Geen categorie

Vorige week onthulde staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur de plannen voor de grootscheepse bezuiniging van 200 miljoen euro op kunst en cultuur. De plannen ontzien de grote topinstellingen zoals het Rijksmuseum, de Nederlandse Opera en het Nederlands Dans Theater. Voor ‘onze’ doelgroep, architecten, vormgeving en nieuwe media, heeft hij budget fors terug gebracht en zijn de gevolgen merkbaar. Zijlstra wil in deze sector nog maar een vierjaarlijkse instellingssubsidie (7,81 miljoen) verstrekken aan maximaal een instelling.

Plannen cultuurbezuinigingen bekend

Om deze subsidie te krijgen moet de instelling wel zijn activiteiten richten op het behoud, beheer en ontsluiting van de (architectuur)collecties Daarnaast moet er ruimte zijn voor internationale promotie van het vakgebied. Kennisontwikkeling, kennisspreiding, het stimuleren van multidisciplinaire ontwikkelingen en het bevorderen van de maatschappelijke meerwaarde van architectuur moeten eveneens onderdeel zijn van de activiteiten van de instelling.

Verder vallen de klappen vooral in de podiumkunsten, van 236 miljoen naar 156 miljoen. Ook voor de beeldende kunst wordt het budget fors teruggebracht van 53,5 miljoen naar 31 miljoen.

Met deze bezuingingen passeert Zijlstra  de Raad van Cultuur die eerder een advies aan de staatssecretaris gaf over waar en hoe te bezuinigen. Er blijft per jaar 700 miljoen euro over, waarmee ongeveer 90 instellingen in de zogenoemde basisinfrastructuur (BIS) worden gesubsidieerd. Daarmee wordt de BIS – de instellingen die door het rijk worden gesteund – gehalveerd.

Volgens Zijlstra moet de cultuursector minder afhankelijk worden van overheidssubsidie. ‘Dat is niet gezond en het moet veranderen. Daarom is een cultuuromslag nodig. Subsidie is niet vanzelfsprekend, maar moet gebaseerd zijn op scherpere en beredeneerde keuzes’, aldus de staatssecretaris. Belangrijk uitgangspunt is dat het publiek moet kunnen zien waar het geld heen gaat. Concreet betekent dit, dat er straks relatief meer subsidie terechtkomt bij kunst en cultuur die in een museum of op de planken getoond wordt, dan bij ondersteunende functies binnen de sector.

Het nieuwe subsidiestelsel gaat in op 1 januari 2013. Daarmee sluit de financieringscyclus aan op die van de provincies en gemeenten. Vanaf het najaar 2011 kunnen instellingen een aanvraag doen om tot de BIS te behoren. In de nieuwe BIS benoemt de staatssecretaris geen instellingen die overeind blijven, maar functies.

Bron: VK/ANP/Ministerie van Cultuur

Zie ook: Alle bezuinigingen op een rij. 

Reageer op dit artikel