nieuws

Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling

Geen categorie

Gisteren is het landelijke kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling opgericht. Nederlandse praktijkexperts uit verschillende disciplines bundelen hierin hun kennis, krachten en ambities om de groeiende opgave rond leegstaande gebouwen en gebieden beter aan te pakken en urgente vraagstukken te agenderen.

Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling

Het stilvallen van vele (grootschalige) bouwprojecten in Nederland leidt ertoe dat het tijdelijke gebruik van braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen voor veel partijen urgenter en ‘hot’ wordt. Op steeds meer plekken houden creatieve mensen uit verschillende disciplines zich bezig met de ontwikkeling van de tussentijd – de periode van leegstand, afbraak, braakligging of (ver-)bouw.

Proeftuin

Dit is meer een meer een voortdurend fenomeen in een stad die altijd in verandering is. Het kennisplatform ziet Tussentijd daarom niet als een eigenstandige, afgebakende periode maar als een permanente conditie, met gevolgen voor het ontwikkelproces. Tussentijd fungeert als een proeftuin voor nieuwe ontwikkelmethodes.

Praktijkkennis uitwisselen

De initiatiefnemers van het platform werken al geruime tijd volgens deze nieuwe vorm van ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij stuiten zij op zaken als wet- en regelgeving, waardecreatie en financiering. Het kennisplatform biedt een netwerk waar Tussentijd-professionals dit soort praktijkkennis kunnen uitwisselen.

Door tussentijd-projecten te inventariseren, onderzoek te initiëren, landelijke expertmeetings te organiseren en hierover te publiceren gaat het platform een ondersteunende rol spelen voor de eigen beroepsgroep en onderwerpen agenderen voor externen.

Initiatiefnemers

 • Sabrina Lindemann (urban curator/kunstenaar, Mobiel projectbureau OpTrek, Den Haag)
 • Iris Schutten (architect/publicist, Studio Iris Schutten, Den Haag)
 • i.s.m. Ronald en Erik Rietveld, resp. landschapsarchitect en filosoof, (Rietveld Landscape, Amsterdam)

Deelnemers

 • Fiona de Bell (beeldend kunstenaar, Cascoland, Amsterdam)
 • Berend Jan Berends (projectcoördinator, Werkplaats Spoorzone Delft)
 • Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl (architecten/stedenbouwkundigen, temp.architecture.urbanism, Amsterdam)
 • Joop de Boer (ontwerper/blogger, Golfstromen, Amsterdam)
 • Peter Groot (architect, Departement voor Tijdelijke Ordening, Arnhem)
 • Ellen Holleman (ontwerper/kunstenaar, Islant atelier voor stedebouw, Zaandam)
 • Benno Jolink (Cascolab, Apeldoorn)
 • Elma van Boxel en Kristian Koreman (stedenbouwkundigen, ZUS [Zones Urbaines Sensibles] Rotterdam)
 • Eva de Klerk (projectbooster NDSM, Heesterveld, Werkgebouwengilde, Amsterdam)
 • Sabrina Lindemann (urban curator/kunstenaar, Mobiel projectbureau OpTrek, Den Haag)
 • Kris Oosting (planoloog, buro Stadmakers, Almelo)
 • Annet van Otterloo (projectmanager, Freehouse, Rotterdam)
 • Jeanne van Heeswijk (zelfstandig kunstenaar, Freehouse, Rotterdam)
 • Dirk Overduin (ontwerper, Amsterdam)
 • Hieke Pars (beeldend kunstenaar, Rotterdam)
 • Ronald Rietveld (landschapsarchitect, Rietveld Landscape/Master Vacant NL, Amsterdam)
 • Erik Rietveld (filosoof, Rietveld Landscape/Master Vacant NL, Amsterdam)
 • Iris Schutten (architect/publicist, Studio Iris Schutten, Den Haag)
 • Edwin Verdurmen (architect, Departement voor Tijdelijke Ordening, Arnhem)
 • Ester van de Wiel (ontwerper/curator publiek ruimte, NU HIER en Eetbaar Landschap, Rotterdam)

Ondersteund door

 • Advies en moderatie: Erik Dil (Erfgoed Nederland)
 • Financiële ondersteuning: stichting DOEN
Reageer op dit artikel