nieuws

OVG mikt op 50 procent herontwikkeling

Geen categorie

Projectontwikkelaar OVG roept ontwikkelaars op om een topoverleg te beleggen over de aanpak van leegstand van kantoorvastgoed. Zelf geeft ze aan van plan te zijn om over een paar jaar nog slechts te helft van haar werk te laten bestaan uit nieuwbouw. Herontwikkeling, herbestemming en onttrekking van kantoren vormen dan de andere helft van de activiteiten. ‘Het is de hoogste tijd voor ondernemers om in te spelen op de herontwikkelbehoefte die in de kantorenmarkt bestaat’, aldus OVG directeur Coen van Oostrom.

OVG mikt op 50 procent herontwikkeling

Onderstaande tekst komt uit het persbericht van OVG:

De Nederlandse kantorenmarkt is zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht ongezond. Er is voor het eerst sprake van een structureel overaanbod. De verouderde, leegstaande kantoren voldoen niet aan de wensen van de huurders. Ondernemers moeten in beweging komen, vindt Van Oostrom: ‘Er zal flink geïnvesteerd moeten worden in gebouwen om ze een nieuw leven te geven. We moeten ophouden met het elkaar de schuld geven. Overheden, beleggers, ontwikkelaars en financiers zijn allemaal onderdeel van het probleem én van de oplossing.’

OVG slaat de hand aan de ploeg. Het bedrijf legt zichzelf vijf nieuwe regels op om de portefeuille om te zetten naar een gezonde balans van 50 procent nieuwbouw en 50 procent herontwikkeling/transformatie. Nieuwbouw en sloop zijn noodzakelijk om de overgang naar een duurzame kantorenmarkt te maken. OVG ziet met name kansen voor binnenstedelijke herontwikkeling. Te denken valt aan herbestemming voor woningen, zorg, onderwijs of studentenhuisvesting. OVG is kritisch over monofunctionele kantoorgebieden in satellietsteden. Sloop van een deel van deze leegstaande kantoren is onvermijdelijk.

5 spelregels

Met behulp van de vijf spelregels voor nieuwe duurzaamheid wil OVG samen met gemeenten, beleggers en huurders actief werken aan herontwikkeling en goede OV-locaties. De markt kan ver komen bij het oplossen van de kantorenleegstand. Volgens OVG is het aan de overheid om een sterkere regie te voeren over de locaties voor de nieuwbouw van kantoren. ‘We moeten in Nederland nu echt stoppen met nieuwbouw op de verkeerde plekken’, aldus de directeur van OVG.

 • Regel 1: breek met alleen nieuwbouw
  Over vijf jaar bestaat de helft van onze ontwikkelprojecten uit nieuwbouw en de helft uit herontwikkeling, transitie en onttrekking van kantoorvastgoed.
  • Regel 2: bied altijd een alternatief voor nieuwbouw
   Onderzoek voor elke klant met een nieuwbouwvraag altijd één reële herontwikkeloptie en biedt dit alternatief aan.
   • Regel 3: bied altijd een ov-locatie aan
    Er moet op de juiste plekken worden gebouwd. Bij nieuwbouw ligt onze primaire focus binnen de stadsgrenzen en op OV-knooppunten. Daarom bieden we bij elke klant een OV-locatie aan.
    • Regel 4: duurzaamheid is de absolute ondergrens
     Ontwikkel nieuwbouw alleen extreem duurzaam, ook in technisch en economisch opzicht. BREEAM Very Good wordt de ondergrens voor elk nieuwbouwproject.
     • Regel 5: laat altijd een oplossing zien voor de eigenaar van het oude pand
      Overal waar een klant van ons een oud pand achterlaat, zal OVG de eigenaar actief een ontwikkeloplossing bieden voor het oude pand. Ongevraagd. Om te laten zien dat we ook op dit vlak willen samenwerken.
     •  

Reageer op dit artikel