nieuws

Huurbeleid wordt vrijer

Geen categorie

Verhuurders krijgen bij het vaststellen van de huurprijzen meer ruimte. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met toezending aan de Eerste en Tweede Kamer van het besluit waarin deze wijziging is geregeld.

Huurbeleid wordt vrijer

De aanpassing van het Woningwaarderingsstelsel moet de investeringsmogelijkheden in gebieden met een krappe woningmarkt stimuleren. Ook rekent het kabinet op extra marktwerking.

De maatregel wordt landelijk toegepast zodat afhankelijk van de lokale marktsituatie de huurprijs kan variëren. Voor zittende huurders verandert er niets. Voor hen geldt zoals afgesproken in het regeerakkoord dat de huren alleen met de inflatie meestijgen. Dit jaar is dat 1,3 procent. Voor nieuwe huurovereenkomsten die na 1 juli 2011 ingaan, verandert er alleen iets als de marktsituatie dat toelaat en de aanpassingen in lijn zijn met lopende prestatieafspraken.

Reageer op dit artikel