nieuws

Fiets- en voetbrug Hobbema 2.0 wordt gebouwd

Geen categorie

De gemeente Zoetermeer heeft besloten de bouw van de fiets- en voetbrug Hobbema 2.0 van Syb van Breda & Co door te laten gaan. De brug vormt een (te) belangrijke schakel in het regionale fietspaden netwerk waardoor het College vindt dat de brug moet worden aangelegd zelfs als het natuur- en recretatiegebouw Nieuwe Driemanspolder (N3MP) waar de brug op aansluit niet doorgaat.

Fiets- en voetbrug Hobbema 2.0 wordt gebouwd

N3MP is het belangrijkste toekomstige waterberging en recreatiegebied van Zuid Holland, momenteel wordt er door de betrokken rijks-, provinciale-, waterschaps- en gemeentelijke overheden druk gelobbyd om deze voorziening overeind te houden. Het aanleggen van de Hobbema 2.0 brug is hierin een cruciale stap. Bovendien heeft de brug een hoogwaardig innovatief karakter, het is een kleine energiecentrale die ruim 2 keer meer energie produceert dan hij gebruikt.

 Hobbema 2.0

De brug is samengesteld uit volledig recycleerbare materialen met een minimale impact op natuur en milieu. De constructie is opgebouwd uit een bouwdoos van 3 dimensionaal gekromde onderdelen, die zodanig zijn samengesteld dat de bouw zowel een minimaal effect op het verkeer heeft, als op het fraaie bestaande landschap.

Syb van Breda Co’s winnende prijsvraagontwerp uit november 2009 is het afgelopen jaar in teamverband met Techconsult uitgewerkt tot op besteksniveau. Op 1 april wordt de aanbesteding gestart, de oplevering is gepland in 2012.

Reageer op dit artikel