nieuws

Vernieuwingswijken minder verloederd, huizenprijs stijgt

Geen categorie

Het terugdringen van de verloedering in sociaal zwakkere wijken heeft geleid tot een stijging van de huizenprijzen. Dat meldt de evaluatie ‘De effectiviteit van grotestedenbeleid’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tussen 2000 en 2008, de periode waarin het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) van toepassing was, nam de verloedering zienderogen af.

Vernieuwingswijken minder verloederd, huizenprijs stijgt

 

‘In ISV-gebieden en wijken waar veel nieuwbouw heeft plaatsgevonden en veel sociale huurwoningen zijn verkocht, is de verloedering significant meer teruggedrongen dan elders’, meldt het rapport.

Ook verkoop van sociale huurwoningen droeg bij aan verbetering van leefsituatie. De gunstige ontwikkelingen hangen ook samen met de woningverbetering, kwalitatieve wijzigingen binnen de openbare ruimte, grootschalige groenprojecten en een veranderende samenstelling van de bevolking. Met het terugdringen van de verloedering van ISV-gebieden, is een van de voornaamste doelstellingen van het Grotestedenbeleid gehaald.

Bron: Cobouw.nl

 

Reageer op dit artikel