nieuws

Perspectief op gezondheid 20/20

Geen categorie

De zorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen, de komende decennia zullen ziektelast en beperkingen door vergrijzing en chronische aandoeningen sterk toenemen, waardoor de vraag naar zorg zal veranderen. De houdbaarheid op het huidige niveau komt hierdoor in het geding.

Perspectief op gezondheid 20/20

 

 

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, het onafhankelijke adviesorgaan voor de regering en voor het parlement, bracht deze zomer het rapport ‘Perspectief op gezondheid’ uit waarin aanbevelingen worden gedaan om de zorg ‘gezond’ en op het huidige niveau te houden.

Uit het rapport komt naar voren dat, gedurende twee kabinetsperioden, nieuwe randvoorwaarden moeten worden gecreëerd, de voortgang bewaakt moet worden en bijgestuurd. Al deze voorwaarden moeten, met inachtneming van kwaliteit en resultaat, betrekking hebben op de burger/patiënt, op de zorgprofessionals en op de overheid.

De hoofdlijnen uit de aanbeveling van de RVZ in het kort:
– Investeer in gezondheid, voeg preventie toe aan het basispakket van de ZvW, houd de burger aan goed patiëntschap, voer een actieplan tegen het roken.
– Committeer producten en patiënt aan zijn bijdrage, dwing dit af, op de kortst mogelijke termijn.
– Inzetten op procesverbetering en arbeidsbesparende innovatie en –technologie
– Haal een streep door alle financiële zekerheden in het huidige stelsel. Gereguleerde marktwerking en ontbureaucratisering hoort hier ook bij.

 Zorg 20_20 

Gedrag en gezondheid

De aanbevelingen bestaan onder andere uit een verschuiving van zorg voor ziekte naar gedrag en gezondheid. Dit advies betekent niet dat zorg voor ziekte minder prioriteit krijgt, de bedoeling is dat burgers meer verantwoordelijk worden voor hun eigen gezondheid. Behalve dat dit een actievere rol vraagt van burgers ten aanzien van zijn eigen gezondheid verschuift ook de rol van de zorgaanbieder naar makelaar en coach voor gezondheid en participatie.

Ook de overheid moet verantwoordelijkheid dragen: deze borgt solidariteit in de zorg (toegang en koopkrachtige vraag) en formuleert heldere aanspraken en uitkomsten.

De Raad geeft zichzelf tien jaar de tijd om de samenhang tussen de verschillende aanbevelingen verder uit in 20 aanbevelingen en presenteert een tijdschema voor meerdere (twee) kabinetsperioden.

 

Reageer op dit artikel