nieuws

Centrumplan De Toeloop van Mecanoo opgeleverd

Geen categorie

Dit weekend vond in Eindhoven de oplevering plaats van centrumplan De Toeloop, een ontwerp van Mecanoo architecten. Het stedebouwkundige plan bestaat uit vier gebouwen die door hun geknikte vorm de krachtwijk Doornakkers met de vinexlocatie Tongelresche Akkers verbinden. Wijkgebouw de toeloop, woonzorgcentrum Berckelhof, winkelcentrum De Toeloop en huurwoningencomplex Het Podium vormen het nieuwe hart van het gebied.

Centrumplan De Toeloop van Mecanoo opgeleverd

 

In het multifunctionele wijkgebouw de Toeloop zijn diverse maatschappelijke functies voor de wijk ondergebracht. Naast basisschool BoschAkker, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang biedt het gebouw onderdak aan een buurtinfowinkel, consultatiebureau, sport- en ontmoetingscentrum De Inloop, een gemeenschappelijke gymzaal, een jongerencentrum en 25 huurappartementen.

In woonzorgcentrum Berckelhof zijn 121 nieuwe appartementen voor ouderen gerealiseerd, die in verbinding staan met het bestaande woonzorgcentrum. Ondergronds is een parkeergarage aangelegd voor bewoners en bezoekers. In winkelcentrum De Toeloop zijn een supermarkt, winkels, 53 pleinappartementen en een ondergrondse parkeergarage gevestigd. Het Podium bestaat uit 83 huurappartementen voor 55-plussers die aan een houten woondek liggen met parkeren onder de woningen.

 

Reageer op dit artikel