nieuws

Wiegerinck ontwerpt onderzoeksgebouw Brains Unlimited

Geen categorie

De nieuwe huisvesting van Brains Unlimited, gevestigd op de Maastricht Health Campus, komt in een ontwerp van Wiegerinck. Het bureau maakt het ontwerp voor zowel het onderzoeksgebouw voor de fMRI scanners en voor de huisvesting van de incubator en de vakgroep cognitieve neurowetenschappen. Het onderzoeksgebouw wordt in de volgende fase verder uitgewerkt in nauwe samenwerking met Siemens.

Wiegerinck ontwerpt onderzoeksgebouw Brains Unlimited

 Brains Unlimited gaat in het ontwerp van Wiegerinck de vertaalslag maken van het functioneren van het gezonde brein naar hersengerelateerde aandoeningen. Het onderzoeksinstituut wil de kennis op het gebied van cognitieve neurowetenschappen verder ontwikkelen, toepassing van de verworven kennis stimuleren en ondernemerschap op dit gebied aanmoedigen.

 Wiegerinck ontwerpt Brains Unlimited op Maastricht Health Campus 

Wiegerinck ontwerpt Brains Unlimited op Maastricht Health Campus

Samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven zal er voor gaan zorgen dat er nieuwe therapieën en medicijnen ontwikkeld kunnen worden. Om dit te faciliteren zal een gespecialiseerde incubator ‘NeuroPartner’, huisvesting voor de vakgroep cognitieve neurowetenschappen en een ultrahigh fMRI scanner faciliteit worden gerealiseerd.

Wiegerinck ontwerpt Brains Unlimited op Maastricht Health Campus

 

Wiegerinck ontwerpt Brains Unlimited op Maastricht Health Campus

Binnen Brains Unlimited zal een intensieve samenwerking met de industrie worden nagestreefd en dan in het bijzonder op het gebied van ontwikkeling van psychofarmaca en MRI imaging. Tevens zal er aan het initiatief een opleidingsinstituut gevormd worden rondom neurofysica.

Reageer op dit artikel