nieuws

Project – Nieuwe woonwijk in Leiden

Geen categorie

De gemeente Leiden en de ontwikkelingscombinatie Ymere en PFC2 (Groenoord CV) hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling en de realisatie van een nieuwe wijk op het terrein van de Groenoordhallen in Leiden. Dit gebied wordt de komende zes jaar getransformeerd in een woon- en werkbuurt met 500 huur- en koopwoningen, 2000 vierkante meter kantoren, 3000 vierkante meter bedrijven en 2800 vierkante meter voorzieningen.

De herontwikkeling van het ongeveer 9,2 hectare grote gebied, aan de noordzijde van het centrum, maakt onderdeel uit van het Wijkontwikkelingsplan (WOP) Leiden. De eengezinswoningen in de koopsector komen in de kern van het gebied te liggen, een groot deel hiervan ligt aan het water. Aan de zuidkant worden 250 appartementen gerealiseerd, waarvan een deel in de sociale huursector. De nieuwe wijk wordt verkeersluw met routes voor langzaam . 

Reageer op dit artikel