nieuws

Monnikenberg Hilversum wordt zorgpark

Geen categorie

SVP Architectuur en Stedenbouw werkt samen met Bosch Slabbers aan het masterplan Monnikenberg in Hilversum. Het landgoed wordt door de verplaatsing van het lokale ziekenhuis getransformeerd tot een gebied waarin zorg, wonen, natuur en recreatie elkaar gaan versterken.

Monnikenberg Hilversum wordt zorgpark

 

 

SVP en Bosch Slabbers hebben de afzonderlijke plannen van Tergooiziekenhuizen en Merem behandelcentra voor een zorgpark met woningen en het Goois Natuurreservaat en Hugenholtz Property Group voor het landgoed op elkaar afgestemd.

Aan de westzijde van Monnikenberg, tegen Hilversum aan, komen de nieuwe zorgfuncties rondom een zorgboulevard. Autoverkeer wordt tot een absoluut minimum beperkt waardoor een prettig verblijfsgebied ontstaat voor voetgangers en fietsers. Bestaande bomen worden zoveel mogelijk ingepast en in het voorgestelde plan profiteren alle gebouwen maximaal van de ligging in het bos.

Zorgboulevard Monnikenberg Hilversum

De historische lanen van het landgoed vormen in de toekomst het recreatieve raamwerk van het gebied. Hiervoor worden zij opgeknapt. De hekwerken verdwijnen en een stelsel van langzaam verkeersroutes maakt een groot deel van het gebied weer openbaar toegankelijk.

Een groene scheg op de locatie van het huidige ziekenhuis herstelt de zichtrelatie tussen het centrum van Hilversum en het oude klooster. Op de vrijkomende terreinen van Tergooi en Merem worden nieuwe woonbuurten gebouwd met diverse woningtypes die gericht zijn op de doelgroepen die gebruik maken van de nabij gelegen zorg. Daarbij vormt het landgoed een schakel in de ecologische hoofdstructuur. Twee ecoducten (over het spoor en onder de A27) verbinden ’t Gooi weer met de Utrechtse Heuvelrug.

 

Reageer op dit artikel