nieuws

Vogelaarwijken halen achterstand in

Geen categorie

Het ‘krachtwijkenbeleid’ van voormalig PvdA-minister Ella Vogelaar is aantoonbaar succesvol. De veertig Vogelaarwijken halen hun achterstand in ten opzichte van de rest van Nederland. Schooluitval neemt sterker af dan elders, de criminaliteit daalt sneller en de bewoners zijn duidelijk meer tevreden. Hoewel de werkloosheid in achterstandswijken nog steeds hoger is dan elders, is het verschil afgelopen drie jaar fors kleiner geworden.

Vogelaarwijken halen achterstand in

 

Dat blijkt uit voorlopige gegevens op basis waarvan minister Donner (Binnenlandse Zaken) in mei de wijkenaanpak evalueert. De aanpak van achterstandswijken ontmoet vooral bij rechtse partijen kritiek en wordt nogal eens gezien als geldverspilling.

Samenwerken

In de wijkenaanpak werken gemeenten, uitkeringsinstantie UWV, schuldhulpverlening, jeugd- en gezinszorg, scholen en woningcorporaties nauw samen. Daardoor vallen problemen sneller op en kunnen zij gericht worden aangepakt. Huizen worden opgeknapt, ondernemerschap bevorderd en er wordt werkgelegenheid gecreëerd.

Werkloosheid

Uit gegevens van Binnenlandse Zaken blijkt dat de werkloosheid in de Vogelaarwijken in 2007 nog 7 procent hoger was dan het Nederlands gemiddelde. In november 2010 was het verschil geslonken tot 5 procent. Dat verschil lijkt nog kleiner te worden, want de werkloosheid in de achterstandswijken daalt harder dan elders.

Opleiding

Ook het opleidingsniveau in achterstandswijken stijgt sneller dan gemiddeld. In de Schiedamse wijk Nieuwland ligt dat niveau inmiddels gelijk met het gemiddelde in de rest van de stad. Toch gaapt er nog wel een onderwijskloof. Landelijk gaat iets meer dan 40 procent van de leerlingen naar het havo of vwo, terwijl dat in de aandachtswijken tussen de 25 en 30 procent is. Het aantal voortijdige schoolverlaters daalt in achterstandswijken wel veel harder dan landelijk.

Kleinschalig

Dit kabinet wil de Vogelaaraanpak kleinschaliger voortzetten. Aedes-baas Marc Calon en directeur Olof van de Wal van Kei Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing vrezen echter dat toekomstige investeringen gevaar lopen. De corporaties hebben veel vermogen verloren in de crisis. Bovendien wil het kabinet dat zij jaarlijks ruim 600 miljoen euro bijdragen aan de kosten voor huurtoeslag.

Reageer op dit artikel