nieuws

Ontwerpstudie naar gebouwen voor Competentiegericht onderwijs

Geen categorie

BNA Onderzoek start in oktober een ontwerpstudie voor architecten die specifieke kennis of een diepgaande interesse hebben op het gebied van huisvesting voor Competentiegericht onderwijs. De ontwerpstudie loopt van oktober 2010 tot eind januari 2011, en kent twee fases: een model-studie op conceptueel niveau en de concrete uitwerking van het model aan de hand van een bestaand gebouw.

Ontwerpstudie naar gebouwen voor Competentiegericht onderwijs

 

Het doel van de ontwerpstudie van de BNA is tot ruimtelijke modellen, en in tweede instantie tot ontwerpen voor competentiegerichte leeromgevingen te komen – en om de kennis van de deelnemers te verdiepen. Als casus geldt het gebouw ‘De Vogelstruys’ in Amsterdam Zuidoost, een leegstaand kantoorgebouw waarvoor de gemeente Amsterdam en de eigenaar (de Union Bank of Switzerland) naar een nieuwe bestemming zoeken.

Tijdspad en werkwijze

Deelnemers aan de ontwerpstudie kunnen alleen of in teams (interdisciplinair of met collega-architecten) deel nemen aan de ontwerpstudie.

14 oktober 2010 – 14. 00-15.30
Aftrapbijeenkomst in het leegstaande kantoorgebouw ‘De Vogelstruys’ in Amsterdam Zuidoost waarvoor de gemeente Amsterdam en de eigenaar (de Union Bank of Switzerland) naar een nieuwe bestemming wordt gezocht. De middag begint met de informatieoverdracht van de initiatiefnemers aan de deelnemers. Daarna kennismaking, discussie en beeldvorming over het onderwerp, eventueel teamvormingen bezichtiging van het gebouw.

26 november 2010 – 13.00-17.00
Terugkombijeenkomst, tussentijdse presentatie. Deelnemers presenteren hun conceptschetsen / modellen aan onderwijskundige Elisabeth van Elsen en aan elkaar. Discussie over de modellen en de zwaartepunten die naar voren komen.

28 januari 2011 – 14.00-17:00
Eindpresentatie van de uitgewerkte, op het gebouw geprojecteerde plannen. Daar worden de resultaten verzameld en door BNA Onderzoek verwerkt richting een n.t.b. publicatie.

De studieopdracht
De studieopdracht kent twee fases:
1. De model-studie op conceptueel niveau. Op basis van de brochure ‘Kunt u voor mij een school bouwen voor competentiegericht leren…’ bedenken de deelnemers een model, waarin zij hun interpretatie van CGO presenteren. Hoe ga je er principieel mee om, zonder een concrete locatie voor ogen te hebben? Welke aspecten van CGO vormen de kern van je model?

2. De uitwerking van het model aan de hand van een concreet bestaand gebouw. Dit leegstaande gebouw wordt als uitgangspunt gebruikt voor de projectie van het model en de uitwerking richting architectonische concepten.

Randvoorwaarden voor de concrete uitwerking (stap 2)
Ontwerp een leeromgeving voor 500 – 800 leerlingen (8 – 9 m2/leerling – volgens huidige standaards wordt dat een school van 4.000 – 7.000 m2). Maar neem waar nodig de vrijheid om te experimenteren.

Aanmelden
Aanmelden voor de ontwerpstudie en voor de aftrapbijeenkomst op 14 oktober 2010 kan tot uiterlijk 1 oktober via het online aanmeldformulier.

 

 

Reageer op dit artikel