nieuws

nuduurzaambouwen.nl

Geen categorie

De vandaag gelanceerde website nuduurzaambouwen.nl bevat gratis artikelen over duurzaam bouwen. Het thema wordt vanuit diverse perspectieven belicht.

nuduurzaambouwen.nl

Het artikel ‘wat is duurzaam bouwen’ besteedt aandacht aan het theoretische kader, de definitie van duurzaam bouwen en methoden om de mate van duurzaamheid te kwantificeren. Daarnaast zijn er artikelen waarin methodes van duurzaam bouwen worden toegelicht. Ook wordt er in een artikel een voorbeeld project met kosten getoond en is er een artikel met de visie van een architect die Duitse woningen ontwerpt met zeer lage EPC waarden.

Reageer op dit artikel