nieuws

Nieuwbouwgeld TU Delft teruggevorderd

Geen categorie

De overheid wil haar bijdrage van 25 miljoen euro aan het nieuwe gebouw voor Bouwkunde van de TU Delft terugvorderen, zo blijkt uit de onderwijsbegroting voor 2011. De TU legt zich niet bij de beschikking neer.

Nieuwbouwgeld TU Delft teruggevorderd

 

 

 

De universiteit kreeg het geld om nieuwbouw te plegen na het afbranden van de faculteit Bouwkunde in 2008. Nu daarvan geen sprake is, wordt het bedrag teruggevorderd, zo staat in de begroting die gisteren is gepresenteerd.

Bestuursvoorzitter Dirk Jan van den Berg van de TU: “De keuze voor het nieuwe faculteitsgebouw aan de Julianalaan voldoet aan de bedoeling van minister Plasterk om na de brand ‘een nieuw faculteitsgebouw te realiseren dat een architectonisch icoon zal vormen dat een bijzondere positie inneemt in stedenbouwkundig opzicht’. Nu inzetten op een geheel nieuw gebouw, zoals de staatssecretaris blijkbaar verwacht, zou daarbij een zeer ondoelmatige inzet van schaarse middelen betekenen. Wij verwachten dat op basis van onze argumenten de staatssecretaris, al dan niet in overleg met de Tweede Kamer, tot een heroverweging van het slechts summier gemotiveerde besluit zal komen.”

Lees verder:
Als al onze schade is verwerkt en het nieuwe faculteitsgebouw klaar is,heeft de brand ons ca. €170 mln. gekost

Reageer op dit artikel