nieuws

Miljoenennota: bezuinigingen treffen bouw en infrastructuur

Geen categorie

Het komend jaar wordt 3,2 miljard extra bezuinigd. De bezuinigingen treffen de bouw nauwelijks rechtstreeks, maar indirect kunnen de consequenties wel groot zijn. Daarbij kort het demissionaire kabinet 300 miljoen op infrastructuur.

Miljoenennota: bezuinigingen treffen bouw en infrastructuur

 

 

 

De bezuinigingen in de bouw komen doordat provincies en gemeenten wel inleveren, waarbij de kans dat die wel op hun investeringen in bouw gaan korten, groot is. De voorzitter van Bouwend Nederland Elco Brinkman ziet de schaduwkant van de begroting. Hoewel de onderhoudsachterstanden aan waterbouwwerken met de dag groter worden, blijven extra investeringen in dijken, keringen en hoofdvaarwegen uit. Voor het hoofdvaarwatersysteem is voor het komend jaar zelfs 35 miljoen euro minder begroot. Voor het hoofdvaarwegennet is wel 20 miljoen extra gereserveerd. Ook op het gebied van bedrijventerreinen gaat de komende jaren behoorlijk gesneden worden. Vanaf 2012 wordt ruim 24 miljoen euro per jaar ingeleverd.

Het ministerie van Economische Zaken gaat verder met vermindering van de administratieve lasten. Komend jaar moeten die met nog eens 6,5 procent dalen.

Eigen Verklaring en Aanbestedingswet

De besparingen in 2011 komen vooral dankzij een verdere toepassing van de Eigen Verklaring en de voorziene inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Het ministerie van VROM benadrukt de demissionaire status van het kabinet en past vooral op de winkel. Een enkele post op de beknopte begroting laat een stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Met name stijgen de uitgaven voor duurzame productie van 25 miljoen in 2010 naar 143 miljoen in 2011. Het kabinet heeft twee maatregelen genomen om stijging van premie-lasten voor de WW te voorkomen. De termijn voor het inlopen van vermogenstekorten is verlengd van drie tot vijf jaar en de zogeheten lastenplafonds zijn verlaagd. Hiervan wordt in 2011 gebruikgemaakt. Ook is besloten de om de werkloosheidslasten van de sectorfondsen op een lager niveau bij te stellen.

Infrastructuur

In het Infrastructuurfonds zit 8,3 miljard euro, 308 miljoen euro minder dan vorig jaar. Brinkman schrikt niet van de 300 miljoen euro die bezuinigt moet worden op infrastructuur. “Dat is pijnlijk”, oordeelt hij. Volgens hem geeft het Rijk daarmee het verkeerde voorbeeld. Tegelijkertijd noemt Brinkman de begroting “bemoedigend”.

A15 Maasvlakte_Vaanplein A15 Maasvlakte-Vaanplein

Belangrijke punten uit de Miljoenennota ten aanzien van infrastructuur:
•    Voor spoorwegen is ruim een half miljard minder begroot dan in 2009, voor de aanleg van wegen 30 miljoen euro meer. Voor vaarwegen 20 miljoen meer.
•    A15 Maasvlakte-Vaanplein en Zuid-Willemsvaart zijn nieuwe grote projecten van 2011.
•    Eerste keer apart Deltaplan voor water. Pas in 2015 hakt het kabinet knopen door over vijf deltabeslissingen.
•    Uiterlijk 2016 is al het achterstallig onderhoud van vaarwegen weggewerkt.
•    Vanaf 2012 gaat het Rijk investeren in ‘spoorboekloos’ rijden op het spoor. Totaal is daarvoor 4,5 miljard beschikbaar.
•    Komend jaar 200 kilometer asfalt extra, waaronder de A27 en A9. Inmiddels zijn zeventien projecten van de Spoedwet wegverbreding in uitvoering.
•    Duidelijkheid over Afsluitdijk in 2011.
•    Alle belijning op N-wegen de komende tien jaar vervangen.
•    Projectorganisatie rekeningrijden op ministerie ingeperkt.
•    Besluit over sluis Terneuzen voorbereid.

Reageer op dit artikel