nieuws

17.09.10 Debat ‘Stop de nieuwbouwwijken!’

Geen categorie

Liesbeth van der Pol en Ton Venhoeven praten aanstaande vrijdag in ARCAM over de mogelijkheid om verder te verdichten in Amsterdam, in plaats van uit te breiden in Almere. Aanleiding vormt het artikel ‘Stop de nieuwbouwwijken!’ in het NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag.

17.09.10 Debat ‘Stop de nieuwbouwwijken!’

In dit artikel doen journalist Tijs van den Boomen en fotograaf Theo Baart verslag van hun verkenning van de noordkant van Amsterdam waarbij de mogelijkheden van Amsterdam-Noord en Zaandam als potentiële woningbouwlocaties naar voren halen.Interessant is vooral dat ter ondersteuning van de gedachte dat nieuwbouwprocessen veel meer moeten worden opgezet vanuit het verdichten van bestaand stedelijk gebied, eveneens twee rijksadviseurs worden geïnterviewd: rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol en rijksadviseur infrastructuur Ton Venhoeven. Met de studie ‘Prachtig Compact NL’ pleit het College van Rijksadviseurs (CRA) voor het investeren in bestaand bebouwd gebied. Dit betekent compact bouwen met hergebruik van leegstaande kantoren, bedrijventerreinen en cultuurhistorische waardevolle complexen. Deze gedachtelijn heeft het CRA gehanteerd voor haar adviezen over de ‘Schaalsprong Almere’.

Van der Pol en Venhoeven zullen de achtergrond en de visie op Prachtig Compact toelichten en ingaan op de betekenis daarvan voor Almere. Dat gebeurt vrijdag, vanaf 16.00 uur, bij ARCAM, Prins Hendrikkade 600, Amsterdam. Het gesprek wordt geleid door Maarten Kloos.

 

Reageer op dit artikel