nieuws

Project – Aanleg Wieringerrandmeer toch mogelijk

Geen categorie

De gewijzigde herziening van het Streekplan Noord-Holland Noord is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. In dit plan wordt de aanleg van het Wieringerrandmeer planologisch mogelijk gemaakt, waardoor Wieringen net als vroeger weer een eiland wordt.

De belangrijkste wijziging is het vervallen van de zoekgebieden voor woningbouw op Wieringen, Den Oever en Hippolytushoef, omdat het project voorziet in de bouw van 2100 woningen in en bij het nieuwe randmeer. Onder voorwaarden mogen bij het meer voor de inwoners van Wieringen maximaal honderd woningen als uitbreiding van de bestaande kernen worden gebouwd. Ook de zoekgebieden Lutjestrand en Robbenoordbos komen te vervallen. Zoekgebied zuidzijde Zuiderhaven is versmald tot de bestaande bebouwing. 

Provinciale Staten nemen 25 september een besluit. De betroken partijen beslissen medio september over onder meer de financiën. 

Reageer op dit artikel