nieuws

Kraaijvanger Urbis ontwerpt brede school Boskoop

Geen categorie

Kraaijvanger Urbis heeft de Europese aanbesteding voor het ontwerp van een brede school te Boskoop gewonnen. In het ontwerp is rekening gehouden met het typische landschap van Boskoop: getracht is om het oorspronkelijke karakter van de eilandjesstructuur zoveel mogelijk te behouden.

Kraaijvanger Urbis ontwerpt brede school Boskoop

De gebruikers van het gebouw zijn een openbare basisschool, een katholieke jenaplanschool en een protestants christelijke school, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. Zij worden straks gehuisvest in een gebouw met verschillende volumes, gerangschikt rond een centrale hal. Tegelijkertijd krijgen ze een afzonderlijk gezicht naar buiten.

 

De gemeente Boskoop had ambitie om een zo duurzaam en energiezuinig mogelijk onderwijsgebouw te realiseren. Een groot deel van de duurzaamheidsdoelstellingen wordt in het ontwerp bereikt.

Het totale bruto vloeroppervlak bedraagt ongeveer 5.500 m2; het terreinoppervlak 2.100 m2.

 

 

Reageer op dit artikel