nieuws

Veel animo voor stimuleringsregeling woningbouw

Geen categorie

Hoewel de eisen aan de eigen bijdrage zijn aangescherpt, hebben gemeenten toch voor ongeveer 750 woningbouwprojecten subsidie bij de rijksoverheid aangevraagd.

Veel animo voor stimuleringsregeling woningbouw

 

 

 

 

Dat komt neer op een totaalbedrag van ongeveer 175 miljoen euro, ver boven het beschikbare subsidiebudget van 100 miljoen euro. Daarom wordt de subsidie op basis van een tender aan projecten toegekend. Uiterlijk op 18 juni maakt het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie bekend welke woningbouwprojecten voor subsidie in aanmerking komen.

Voorwaarde voor subsidieverlening is dat uiterlijk op 31 december 2010 moet zijn gestart met de bouwkundige werkzaamheden. Projecten waarvoor al een bouwvergunning is verleend, hebben voorrang op projecten waarvoor die nog niet is gegeven. Ook hebben aanvragen prioriteit waarbij naast de woningbouw extra vierkante meters vloeroppervlak voor, bijvoorbeeld, voorzieningen en parkeergarages worden gerealiseerd. Dit omdat die extra werkgelegenheid opleveren.

Als onderdeel van het totale pakket met crisismaatregelen stelde het kabinet in 2009 350 miljoen euro beschikbaar om de woningbouw en de werkgelegenheid in Nederland te ondersteunen. Met de datzelfde jaar opengestelde eerste en tweede tranche van de stimuleringsregeling woningbouwprojecten was 250 miljoen euro gemoeid. Op 8 april 2010 stelde het kabinet de derde en laatste tranche van 100 miljoen euro voor gemeenten open Gemeenten konden tot en met 10 mei aanvragen voor woningbouwprojecten indienen.

Reageer op dit artikel