nieuws

Architecten over de verkiezingen

Geen categorie

De redacties van de Architect en van Cobouw hebben hun lezers gevraagd naar hun stemgedrag en bouwgerelateerde politieke onderwerpen. Architecten kregen een aantal vragen over het architectuurbeleid voorgelegd. Ook werd gevraagd naar partij- en coalitievoorkeur. 18 procent van de architecten is van plan te gaan stemmen op VVD, gevolgd door Groen Links met 16 procent en D66 met 13 procent.

Architecten over de verkiezingen

Het stemgedrag van architecten verschilt hiermee significant van andere partijen in de bouwkolom. Zij gaven de VVD ruim 35 procent van de stemmen.

Ook wat de coalitie betreft, verschillen architecten aanzienlijk van hun collega’s in de bouwkolom. Terwijl 54 procent van de architecten stemde voor linkse coalities (PvdA, D66, Groen Links of PvdA, VVD, D66) stemde de rest van de bouwkolom vooral voor rechtse coalities (CDA, VVD, PVV).

Uitkomst architecten

Op de vraag of architecten het komende jaar een groei verwachten in hun opdrachtportefeuille antwoordt 30 procent met ja. 22 procent verwacht een daling en 48 procent denkt dat het hetzelfde blijft als dit jaar.

Van alle architecten die de enquête invulden, is 50 procent van mening dat herbestemming van leegstaande kantoorgebouwen tot woningen de komende kabinetsperiode een topprioriteit moet zijn. Minder belangrijk (9 procent) is zonnepanelen op alle gebouwen in Nederland. Ook het versneld uitvoeren van de ecologische hoofdstructuur wordt slecht door 7 procent belangrijk geacht. En ook een verbod op megastallen wordt niet gezien als prioriteit.

Europese aanbesteding

Duidelijker is de doelgroep over wat de beroepsuitoefening het meest ten goede komt. Blijkbaar is de Europese aanbesteding van architecten niet goed geregeld. 38 procent ziet dit als belangrijkste veranderpunt. 25 procent wil een hogere beloning voor architecten, 20 procent een betere beroepsbescherming. 14 procent wil een strengere scheiding tussen ontwerp en uitvoering. De actuele vraag of de hypotheekrente moet worden afgeschaft leeft minder onder architecten, 3 procent is het hiermee eens.

 
Uitslag: esthetiek vs ethiek

Verdeeldheid is er over de vraag of architecten zich de afgelopen jaren teveel met esthetiek hebben beziggehouden en te weinig met ethiek beantwoorden 41 procent antwoorden ja en 40 procent met nee.

Minister van VROM

Persoonlijke voorkeuren zijn de doelgroep niet vreemd. Op de vraag welke architect een goede minister van VROM zou zijn, schuift 21 procent Liesbeth van der Pol naar voren. Andere namen die de revue passeren zijn Jeroen van Schooten (6 procent), Rem Koolhaas (6 procent), Rudy Stroink (10 procent) en Winy Maas (10 procent). 47 procent wist geen naam te noemen.

Tenslotte werd de vraag voorgelegd of het architectuurbeleid moet worden ontzien bij de bezuinigen de komende jaren. 46 procent vindt van wel omdat dit werkgelegenheid oplevert.

Reageer op dit artikel