nieuws

Start ontwerp Olympische Hoofdstructuur

Geen categorie

De combinatie One Architecture en Zwarts & Jansma architecten is door VROM gevraagd het ontwerp te maken voor de Olympische Hoofdstructuur van Nederland. Doel is om de organisatie van de Olympische Spelen in 2028 te benutten voor een duurzame en aantrekkelijke ruimtelijke ontwikkeling van heel Nederland.

Start ontwerp Olympische Hoofdstructuur

 

 

One Architecture en Zwarts & Jansma archtiecten gaan samen met de alliantie Olympisch Vuur en overige partijen de komende periode de verschillende opgaven verkennen en de ideeën genereren. Het gaat hierbij niet alleen om keuzes op het gebied van mobiliteit, stad, land en sport maar ook om de wijze waarop partijen betrokken kunnen worden een bijdrage te leveren.

Nederland groot genoeg

VROM heeft met het Schetsboek ‘Ruimte voor Olympische Plannen’ in een eerder stadium aangetoond dat Nederland groot genoeg is om de infrastructuur, accommodaties en voorzieningen voor de Olympische Spelen in 2028 te kunnen huisvesten.

Andere onderdelen van de Ruimtelijke ambitie van het Olympisch Plan 2028 zijn een verkenning door sportkoepel NOC*NSF naar de wijze waarop accommodaties voor topsportevenementen efficiënt over Nederland verdeeld kunnen worden en een analyse door het ministerie van VWS naar de te verwachten maatschappelijke kosten en baten van de aanloop naar en de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen in 2028 in Nederland. Dit leidt uiteindelijk tot de ruimtelijke inpassing van de Olympische en Paralympische Spelen in Nederland, waaruit onder meer de keuze van de stad voortvloeit. Hierover wordt door de alliantiepartners van Olympisch Vuur gezamenlijk besloten.

De alliantie Olympisch vuur bestaat uit de volgende partners: IPO, VNG, de G4, VNO-NCW, MKB Nederland, FNV mede namens ABVAKABO, NOC*NSF en de Rijksoverheid.

Reageer op dit artikel