nieuws

Compact bouwen kans voor architecten

Geen categorie

Onlangs is de volledige publicatie ‘Prachtig Compact NL’ door de werkgroep Binnenstedelijk Bouwen aangeboden aan Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol en de DG Ruimte Chris Kuijpers. De werkgroep Binnenstedelijk Bouwen met Rudy Uytenhaak Architectenbureau,Tangram Architekten en Remco Daalder hebben deze studie en publicatie uitgevoerd. Op termijn zal er ook een kenniscentrum worden opgericht.

Compact bouwen kans voor architecten

Het complete rapport bevat een staalkaart van goede voorbeelden van prachtig compact bouwen in de praktijk. Er zijn 36 ontwerprecepten op een rij gezet die principes aanreiken die van belang zijn bij een intensivering van het gebouwde weefsel. Deze tips hebben onder andere betrekking op de strategieën om het ontwerp tot stand te brengen en op de concepten die het ruimtelijk ontwerp zijn vorm geeft. Aparte aandacht is er voor de relatie van bebouwing en natuur.

Daarnaast zijn in het kenniskatern feiten, cijfers en onderzoeken te vinden die het adviesdeel ondersteunen.

Volgens de werkgroep is binnenstedelijk bouwen nodig om onze steden vitaal te houden en het landschap te sparen. Tegelijkertijd helpt het om onze ambities van duurzaamheid te verwezenlijken.

 Het volledige rapport is te vinden op de website van de Rijksbouwmeester. Ook is hier aanvullende informatie over het rapport te vinden.

Reageer op dit artikel