nieuws

Misstanden Europese aanbestedingen

Geen categorie

Het BNA Meldpunt Architectenselectie signaleert dat bij Europese aanbestedingen veel mis gaat. In het verleden was 42% van de gemelde aanbestedingsprocedures onredelijk en buitensporig. Nu is dit percentage gestegen tot 65%. Samenwerkingsvormen worden beperkt en er worden regelmatig bankverklaringen van de kandidaten gevraagd. Daarbij leidt de angst bij opdrachtgevers om fouten te maken tot te hoge omzet- en ervaringeisen.

Misstanden Europese aanbestedingen

Combinaties

Integrale ontwerpopdrachten vragen om samenwerking, waarbij de architect onder meer landschapsarchitecten en constructeurs moet betrekken. In leidraden wordt steeds vaker bepaald dat bijvoorbeeld slechts met twee combinanten mag worden ingeschreven. Of dat op een bepaalde partij slechts door één gegadigde een beroep mag worden gedaan. Dit brengt architecten in de problemen gezien het geringe aantal landschapsarchitecten en constructeurs.

Gedwongen huwelijken

De BNA vindt dat architecten niet beperkt moeten worden in het kiezen van de partijen waarmee ze willen samenwerken. Ook worden zogenaamde ‘gedwongen huwelijken’ in de hand gewerkt. De architect wordt dan gekoppeld aan andere adviseurs die hij niet zelf heeft uitgekozen. Beide gevolgen zijn onwenselijk.

Bankgaranties

Verder signaleert het Meldpunt dat regelmatig aanzienlijke (bank)verklaringen worden gevraagd. Zo werd onlangs bij de aanbesteding van het dans- en muziekcentrum Den Haag (OCW/ZRi) aan de 20 geselecteerde kandidaten een bereidheidverklaring van € 500.000 gevraagd. Deze bereidheidverklaring werd door banken gezien en behandeld als een bankgarantie.

Liquiditeit uit de markt

De Bond heeft er herhaaldelijk op gewezen dat deze eis feitelijk tot gevolg had dat er (20 x 500.000,–) € 10.000.000,– aan liquiditeit uit de markt werd gehaald. ZRi erkende dat het verkrijgen van de bereidheidverklaring meer voeten in aarde had dan gedacht, maar liet de eis niet vallen. Wel werd de tijd waarbinnen de verklaring geleverd mocht worden, opgeschort.

Uitgesloten van deelname

De BNA vreest dat een dergelijke eis in de toekomst vaker gesteld zal worden. Dit zou betekenen dat vele bureaus bij voorbaat zijn uitgesloten van deelname. En de bureaus die dergelijke bereidheidverklaringen wel kunnen dragen, zullen nog slechts aan een beperkt aantal aanbestedingen kunnen meedoen. Een dergelijk beslag op de liquiditeit is immers maar tot op zekere hoogte – en dus tot een beperkt aantal aanbestedingsprocedures – vol te houden.

Gesprekken met opdrachtgevers

Bovenbeschreven zorgen van de BNA moeten nadrukkelijk bij opdrachtgevers onder de aandacht worden gebracht. De BNA zal hierover dan ook nader in gesprek gaan met instanties als NEPROM, VNG, Aedes en de Rijksgebouwendienst.

Meldpuntstatistieken

Het BNA Meldpunt Architectenselecties ontving het afgelopen half jaar (oktober t/m maart) 47 meldingen over 32 aanbestedingen. In totaal werden er in deze periode 45 architectenopdrachten middels een Europese aanbestedingprocedure in de markt gezet. Het Meldpunt ontving dus over meer dan 70% van de aanbestedingen een vraag of een klacht. In het eerste half jaar van 2009 waren er meer aanbestedingen. Toen ontving het Meldpunt 113 klachten over 59 aanbestedingen.

Lichtpunt(je)

Een klein lichtpunt dat het Meldpunt signaleert, is dat er in de leidraden nauwelijks meer om integrale overdracht van het auteursrecht wordt gevraagd. Vorig jaar kwam dit nog veel voor. Het Meldpunt maakte daar in iedere brief en in ieder telefoongesprek een punt van.

 

Reageer op dit artikel