nieuws

Stationsgebied Leiden op de schop

Geen categorie

Vorige week heeft het college de stedebouwkundige visie voor het Stationsgebied Leiden Centraal
vastgesteld. De visie is gericht op het herontwikkelen van het Stationsgebied (een van de ontwikkellocaties uit het Programma Binnenstad), tot een gebied met winkels vrijetijdsbesteding, horeca, parkeren en fietsparkeren.

Stationsgebied Leiden op de schop

 

Rients Dijkstra

De visie is opgesteld door stedebouwkundig ontwerper Rients Dijkstra van bureau Maxwan architects+urbanists uit Rotterdam. Veel onderdelen uit de visie worden nog nader onderzocht en verder uitgewerkt. Belangrijk uitgangspunt is een goede inpassing van en aansluiting op alle vervoersstromen in en om het stationsgebied, zoals de RijnGouwelijn, de bussen, treinen en langzaam verkeer. Daarbij worden het stationsplein aan de stadzijde en het busplein aangepakt en is er aandacht voor parkeren, fietsparkeren en bebouwing in het stationsgebied.

Nota van uitgangspunten

De gemeente Leiden werkt nu aan een nota van uitgangspunten bestaande uit een stedebouwkundig plan, een beeldkwaliteitplan en een intentieovereenkomst met drie marktpartijen (BNG gebiedsontwikkeling, NS Poort en Ymere). Daarnaast wordt gezocht naar een vierde projectontwikkelaar voor de retailfunctie in het gebied. De gemeente wil met deze partijen tot een gezamenlijk plan komen dat ook financieel haalbaar en realistisch is.

Reageer op dit artikel