nieuws

Jeruzalem Amsterdam wordt naoorlogs Rijksmonument

Geen categorie

De wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost krijgt als eerste naoorlogse wijk de status van Rijksmonument vanwege zijn bijzondere architectuur en stedebouw.

 

 

 

 

 

Donderdag 11 februari, wanneer de wijk zijn officiële status krijgt, is ook het startsein voor de duurzame renovatie van de buurt. Bij het opstellen van het stedebouwkundig plan voor de wijk is nauw samengewerkt tussen de bewoners van Jeruzalem, de woningcorporaties De Key en Rochdale, het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Bureau Monumenten & Archeologie Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Rochdale restaureert 112 woningen die tot monument verklaard zijn en bouwt 455 nieuwe woningen. De Key restaureert 279 bestaande, tot monument verklaarde, woningen.

100 topmonumenten

De buurt Jeruzalem in tuindorp Frankendael (stadsdeel Oost-Watergraafsmeer) is eind 2007 door minister Plasterk op de lijst van de 100 topmonumenten uit de wederopbouw (1940-1958) geplaatst. De rijksbescherming omvat de zes noordwestelijk gelegen bouwblokken (L-vormig), de bijbehorende groene (binnen)hoven, de omliggende groenstructuur en een school met een dubbele H-vorm. Het is voor het eerst dat de aanwijzing geldt voor een deel van de wijk èn het groen èn de openbare ruimte als samenhangend geheel. Jeruzalem dankt zijn naam aan de witte kleur van de woningen, net als woningen in de Israëlische hoofdstad.

Vernieuwing noodzakelijk

Na ruim vijftig jaar voldoen de woningen in Jeruzalem niet meer aan de eisen van deze tijd. Een fysieke ingreep van restauratie en deels sloop is daarom noodzakelijk. Het streven is de woningen in Jeruzalem duurzamer en energiezuiniger te maken.

Alle betrokken partijen hebben in dit planproces rekening gehouden met de cultuur- en bouwhistorische waarden en de betekenis van de wijk. De stedenbouwkundige structuur en de tuindorpgedachte blijven zo behouden. De renovatie biedt tegelijkertijd kansen en mogelijkheden voor de huidige en de toekomstige bewoners van Jeruzalem.

Reageer op dit artikel